Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17912
Title: Suphi Ziya Özbekkan'ın Hayatı Ve Bazı Eserlerinin Müzikal Açıdan İncelenmesi
Authors: Atasoy, Cahit
Özerden, Oktay
16824
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Bestekarlar
Biyografi
Türk müziği
Suphi Ziya Özbekhan
Music
Composers
Biography
Turkish musi
Suphi Ziya Özbekhan
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Suphi Ziya üzbekkan, Müziğimizin özellikle önemli formlarından biri olan jarkı formunda Hacı Arif Bey, Şevki. Bey, Rahmi Bey ile içinde bulunduğumuz yüzyıla ulaşan ve bu formun zincirinizi halkalarını Oluşturan bestekârlarımızın . Bunun yanında sadece garkı formunda değil, müziğimizin diğer büyük formlarında da (Beste,Ağır Semai, Yürük Semai) az sayıda olsa da nadide eserler vermiş olması dulayısjyle diğer şarkı formu bestekârlarımızdan ayrılmıştır. Eserlerinde güfte i Le besteyi çok iyi birleştiren ve oldukça akıcı bi r uslûbla yazan bestekarın eserleri günümüze kadar rağbetle çalınıp, söylenmiş ve dinlenmiş olup bundan sonra da bu niteliğini herhalde koruyacaktıt.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17912
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16824.pdf10.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.