Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17702
Title: Tenor Sesler İçin Farklı Tarzlarda Uygulama Çalışmaları
Other Titles: The Studies Of Performance In Different Styles For Tenor Voices
Authors: Güvençoğlu, Şerife
Kaya, Levent
175049
Müzikoloji
Musicology
Keywords: Müzik
Ses
Ses eğitimi
Tenor sesler
İnsan sesi
Music
Voice
Voice training
Tenor voices
Human voice
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk Müziği Ana Sanat Dalı Türk Müziği Programında "Tenor Sesler İçin Farklı Tarzlarda Uygulama Çalışmaları" konulu yüksek lisans tezi beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde şan tekniğinin önemi vurgulanmış; bu çalışmanın amacı, önemi, kapsamı ve yöntemlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırma konusunun daha kolay anlaşılabilmesi ve ilgili bağlantıların kurulabilmesi amacıyla ikinci bölümde ses kavramı, insan sesi ve ses organlarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise ses eğitiminin konulan olan insanın ses oluşturma sistemi, seslerin sınıflandırılması, solunum ve şarkı söylerken dikkat edilmesi gereken teknik konular üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde de seslendirilen parçaların şan analizlerine yer verilmiştir. Analizlerde üzerinde durulan noktalar, parçaların türlerinin açıklamaları, nota dışında yapılan süslemeler, vibrato ve nüanslar ve en önemli nokta olan geçiş notlandır. Beşinci bölümde ise varılan sonuçlar belirtilmiştir. Sesin tüm bölgelerinde aynı tınıyı koruyabilmek için geçiş notlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunun için yapılabilecek ilk çalışma doğru geçişleri dinleyip o notlardaki fonasyonu taklit etmektir. Bu amaçla çalışmaya Arya Antik, Arya, Napoliten, Türk Sanat Müziği, Azeri Türkü ve Tango tarzlarından oluşan on bir parçalık kaydı kapsayan bir CD ilave edilmiştir. Sonuç bölümünde yapılan şan analizlerindeki bulgular vurgulanmıştır. Bu bulguların değerlendirilip uygulanması ses sanatçısının icra kapasitesini arttıracağı gibi mesleğinde uzun yıllar performansım yüksek tutmasını sağlayacaktır.
This master of science thesis on "The Studies Of Performance In Different Styles For Tenor Voices'* made up of S chapters is pretented to Istanbul Technical University Social Sciences Institute, Turkish Music Art Programme, Turkish Music Programme. In the first chapter, the importance of singing techniques and problems of Voice Training students have been pointed out and information has been given regarding the aim of this study, its content and methods. In order to lead to better understanding and make the relevant links, concept of voice as well as development of human voice and the organs that produce voice have been studied in the second chapter. In the third chapter, the subjects of Voice Training as humans voice formation system, classification of voices, respiration and singing tecniques have been emphasized. In the fourth chapter, singing analyses of the songs in the CD have been included. The points that have been emphasized in the analyses are; the explanations of the styles of the songs, the onaments, vibratos, and nuances that have not been signed in the notes; and register notes of the voice. To protrect same timbre voice m every parts, register notes must be known verey well. To do this, the first study should be listening and imitating correct register notes. For this reason, a CD that includes Aria Antic, Aria, Napoliten, Classical Turkish Music, Azerbaijani Folk Song, and Tango styles have been added in this study. In the fifth chapter, the findings had been reached by the singing analyses have been pointed out Evaluating and carrying out these findings should help a singer to improve his performance to upper points and to continue his occupation for a long time
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/17702
Appears in Collections:Müzikoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175049.pdf6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.