Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17605
Title: Kur Oynaklığının İhracat Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması
Other Titles: The Effect Of Exchange Rate Volatility On Export: An Application For Turkey
Authors: Ülengin, Burç
Söylemez, Esra Esin
393636
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
ARDL Sınır Testi
Döviz kuru
Döviz kuru oynaklığ
EGARCH model
Fiyat hareketi
İhracat
Economics
Autoregressive Distributed Lag Bounds Test
Exchange rate
Exchange rate volatility
EGARCH model
Price movement
Export
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'nin Amerika ve Almanya'ya 1995-2014 yılları arasında; İngiltere'ye ise 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracata döviz kuru oynaklığının etkisi çeyrek dönemlik verilerle araştırılmıştır. Döviz kuru oynaklığı değişkeninin EGARCH ve Hareketli Standart Sapma (MSD) ile tahmin edildiği çalışmada, uzun dönem ilişkileri ARDL Modeli (Autoregressive Distributed Lag-Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model), kısa dönem ilişkileri ise Hata Düzeltme Modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışma sonucuna göre 1995-2014 arası yakalanmış uzun dönem ilişkilerinde oynaklık değişkeni, ilgili ülkelerle olan ihracata etki etmemiştir. 2002-2014 yılları arası Almanya ve İngiltere için uzun dönemde sadece MSD ile tahmin edilen döviz kuru oynaklığı değişkeninin katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem tahminlerinde ise oynaklık katsayısı çoğunlukla istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bulunmuştur.
This study investigates the impact of volatiliy on exports from Turkey to United States of America and Germany covering the period 1995-2014, and to UK covering the period 2002-2014, using quarterly data by means of Pesaran's ARDL bounds testing approach as to specify the cointegration among the variables and Error Correction Model as to estimate short run equations. Volatiliy was estimated by using both Moving Standard Deviation (MSD) over 6 months and Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticty (EGARCH) on monthly nominal exchange rate basis. The result of the study showed that the majority of the volatility variables has no effect on export in the long run between the period 1995-2014. Only, the volatility estimated by using MSD method has statistically significant negative long run impact on exports to Germany and UK between the period 2002-2014. If it is needed to generalize the volatility behaviour in the short run, statistically significant negative coefficients were captured mostly within the scope of this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17605
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393636.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.