Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17479
Title: Toplam Kalite Anlayışı İçinde İstatiksel Process Kontrolün Rolü Ve Kalite Geliştirme Amaçlı Uygulanması
Other Titles: Statistical Process Control
Authors: Özkan, Coşkun
Gökçe, Ahmet
75346
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Kalite geliştirme; Toplam kalite; İstatistiksel süreç kontrol
Quality improvement ;Total quality ;Statistical process control
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, globalleşen dünya içinde çok çetin olan rekabet şartları altında varlıklarını daha düşük maliyet ve daha yüksek kalite ile üretim yaparak sürdürmek isteyen her işletmenin, vazgeçilmez uygulamalarından biri olan İstatistiksel Prosos Kontrol konusu incelenmiştir. Birinci bölümde Kalite, Kalite Kontrol, Toplam Kalite gibi temel kavramlar konusunda kısa bilgiler verilmiştir. Sonra İstatistiksel Proses Kontrolün tanımı, Toplam Kalite Yönetimi içindeki yeri, kullanım amaçları, kullanım alanları ve faydaları incelenmiştir. İstatistiksel Proses Kontrol; bir ürünün en ekonomik ve yararlı bir şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla, istatistik prensip ve tekniklerinin üretimin tüm aşamalarında kullanılmasıdır. İPK, ürün için belirlenmiş spesifikasyonlar, tezgah ve proses yetenekleri kısıtları altında, prosesten alınan yakın geçmişe ait veriler kullanılarak mevcut üretimin firesiz ve yeniden işleme ihtiyacı doğmadan sürdürülmesini sağlar. İkinci bölümde, bir İPK uygulaması sırasında kullanılacak temel istatistiksel bilgileri ve formülleri hatırlatılarak, kalite uygulamalarında kullanılan İstatistiksel Teknikler ele alınmış ve en çok kullanılan Temel İstatistiksel Teknikler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, İPK çalışmalarının en önemli araçlarından biri olan Kontrol Diyagramları incelenmiştir. Kontrol Diyagramları 'nın çeşitleri, yapısı, kullanımı ve yorumu ile ilgili bilgiler sunulmuş, uygulayıcılarına getireceği faydalar irdelenmiştir. Kontrol Diyagramları; ürünün gerçek kalite spesifıkasyonlarını, geçmiş deneylere (verilere) dayanarak saptanan limitlere göre kronolojik kıyaslamaya yarayan grafiklerdir. Kontrol diyagramları, arzu edilen niteliklerde ürün veya hizmet üretebilmek için prosesin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Dördüncü bölümde, ilk üç bölümde ele alınan ve incelenen bilgilerin ışığında bir İstatistiksel Proses Kontrol uygulaması için izlenmesi gereken bir faaliyet planı geliştirilmiştir. Prosesin tanımlanması ile başlayan bu planda, kontrol altında tutulacak karakteristiklerin belirlenmesi, ölçme alet ve yöntemlerinin seçimi, tezgah ve proses yeterlilik analizleri gibi faaliyetlerle ilgili yapılması gereken işlemler sıralanmıştır. Son bölüm olan beşinci bölümde ise geliştirilen faaliyet planına uygun olarak TEE SULTANÇİFTLÎĞİ İşletmesinde yapılmış olan pilot uygulama anlatılmaktadır. Hedef, bu uygulamanın tüm işletme geneline yaygınlaştırılarak zaten yüksek olan ürün kalitesinin daha da arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesidir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17479
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75346.pdf6.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.