Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17473
Title: Kalitenin Ekonomik Analizi
Other Titles: Economic Analysis Of Quality
Authors: Evren, Ramazan
Ergincan, Gökhan
55808
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Ekonomik analiz; Kalite maliyeti
Ekonomik analiz = Economic analysis ; Kalite maliyeti = Quality cost
Issue Date: 1996
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: En özlü ve kabullenilmiş ifadesiyle "istenilen özelliklere uygunluk" olarak tanımlanan kalite konusunda özellikle son 40 yıl içerisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Nihai ürünler üzerinde yapılan "rutin muayeneler" olarak tanımlanan kalite kontrol kavramı'da kalitenin "üretim süreci içerisinde yaratılabileceği" ortaya çıkınca kontrol'den yönetime doğru bir süreç başlamıştır. Yeni şekli ile kalite kontrolü üretim sistemlerinin entegre bir parçası olarak " kalitesiz üretimi önlemek" görevini yerine getirmektedir. Günümüz koşullarında endüstüriyel kuruluşlar bir daha geri alamayacakları bir gidere yol açması bakımından "kusurlu ürün imali" ne uzun süre dayanamazlar. Bu nedenle kalitesiz üretimi önlemek üzere yapılan çalışmalar günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Bütün yönetim tanımlarının, istisnasız hepsinde "belirlenmiş amaçlar" ibaresi yer alır. Günümüzün çağdaş yönetim anlayışında, amaçların tümünde "Kalite", "Kalitenin sağlanması" büyük önem taşımaktadır. İşte çağdaş bir yönetim anlayışı olan Toplam Kalite Yönetimin'de hem süreç, hem de beşeri unsurların temel misyonu değişimi yönetebilmek ve "kalite" ye ulaşmaktır. Diğer bir ifade ile "müşteri tarafından tanımlanan ve müşteri beklentilerini herşeyin üstünde tutan kalite anlayışını tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturulan bir"yönetim biçimi" olarak tanımlanan Toplam Kalite Yönetimi Dinamik pazarlarda yıkıcı rekabetin karşısında ayakta kalabilmenin tek yolu olarak görülmektedir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/17473
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55808.pdf5.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.