Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15037
Title: Keyfi Doğrultuda Otrotrop Pasternak Zemine Oturan Mindlin Plağında Serbest Titreşim Analizi
Authors: Kutlu, Akif
Omurtag, Mehmet H.
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Birçok mühendislik yapısında taşıyıcı sistemin oluşturulmasında kullanılan plak elemanlara örnek olarak yapı sistemlerinde kullanılan döşemeler ve temeller, sıvı basıncına maruz çelik plaklardan oluşan gemi elemanları, modern hava taşıtlarının parçaları, çeşitli türbin ve silo tarzı yapı elemanları sayılabilirler (Timoshenko ve Krieger [1]). Plak- zemin etkileşimi ise yapı-zemin etkileşimi problemlerinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve bu alanda literatürde birçok çalışmaya rastlanmaktadır (Uğurlu ve ark. [2]). Esasında oldukça karmaşık olan yapızemin etkileşim problemi geliştirilen mekanik modeller vasıtasıyla mühendislik açısından kabuledilebilir sonuçlar elde edilebilmektedir. İlk olarak düşey ayrık yaylar biçiminde Winkler [3] modeli geliştirilmiştir. Daha sonra çeşitli iki parametreli modeller gündeme gelmiştir. Bunlar içerisinde en yaygın olarak kullanılanı Pasternak [4] modelidir. Bu modelde yaylar arasında bir kayma etkileşimi olduğu varsayılmaktadır. Pastemak zeminin en önemli özelliği zemindeki ortotropi özelliğini yansıtabilmesidir. Bugüne kadarki yapılan çalışmalarda zemin ortotropi doğrultularının plak eksen takımıyla çakışması hali göz önüne alınmıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak zemindeki ortotropinin keyfi bir doğrultuda olması durumu için (plak eksen takımlarıyla çakışmaması hali) alan denklemleri düzenlenerek, plak-zemin etkileşimini gözetecek bir özgün fonksiyonel üretildi. Daha sonra plak serbest titreşim problemi karışık sonlu elemanlar yöntem kullanılarak incelendi. Plak teoremi olarak nispeten kalın plaklar için Mindlin tarafından önerilmiş plak kesitinde sabit kayma açısı halini göz önüne alan model kullanılmıştır (Kutlu ve Omurtag [5] )
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15037
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084_kutlu.pdf224.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.