Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14986
Title: Homojen Olmayan Öngerilmeli İçi Boş Silindirde Burulma Dalga Yayılımı
Authors: Çalışkan, M.
Ozturk, A.
Keywords: Burulma dalga yayılımı
Öngerilme
Dispersiyon
Torsional wave propagation
Pre stress
Dispersion
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde öngerilmeli cisimlerde üç boyutlu doğrusallaştırılmış elastik dalga yayılımı teorisi (ÜDEDYT) uygulanarak öngerilmeli sonsuz uzun içi boş silindirde burulma dalga yayılımı araştırılmıştır. Silindire uygulanan öngerilmenin dalga yayılımına etkisi geometrik parametreler için incelenmiştir.
Within the framework of the piecewise homogeneous body model with the üşe of the threedimensional linearized theory of elastic waves in the initially stressed body (TLTEWISB) the torsional wave propagation in the pre-stressed hollow circular cylinder is investigated. The influence of pre-stress to the torsional wave propagation is investigated for geometrical parameters.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14986
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
038_caliskan.pdf351.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.