Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14979
Title: Çok Sayıda Konsantre Kütleye Sahip Eksenel Hareketli Kirişlerin Nonlineer Titreşimleri. Kısım II: Üçe Bir İç Rezonans
Authors: Boyacı, H.
Sarıgül, M.
Keywords: Eksenel hareketli giriş
Konsantre kütle
Nonlineer titreşimler
Axially moving beam
Concentrated mass
Nonlinear vibrations
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Eksenel hareketli kirişlerin, çok sayıda konsantre kütle taşıması durumunda nonlineer titreşimleri incelenmiştir. Euler-Bernoulli tipindeki kabul edilen kiriş her iki ucundan basit olarak mesnetlenmiştir. Kiriş üzerinde homojen dağılmış konsantre kütleler bulunmaktadır, Eksenel hızın, sabit bir ortalama hız civarında harmonik değişime sahip olduğu varsayılmıştır. Sistem matematiksel olarak formüle edilmiştir. Yaklaşık çözümler için Pertürbasyon yöntemlerinden çok ölçekli metod kullanılmıştır. Eksenel hareketli kirişin, verilen sınır şartları ve kütle noktalarındaki uygunluk şartlarından doğal frekansları elde edilmiştir. Üçe bir iç rezonans durumu için analitik çözümler yapılmıştır. Düzgün rejim durumu için nümerik çözümler ele alınmıştır; Konsantre kütle büyüklüğü ve sayısının nonlineer titreşimlere etkileri analiz edilmiştir
Transverse vibrations of axially moving beams with multiple concentrated masses have been investigated. İt is assumed that the beam is ofEuler-Bernoulli type, and both ends of it have simply supports. Concentrated masses is replaced on the beam with gingle span. İt is assumed that axial velocity ofthe beam is harmonically varying around a mean-constant velocity. This system is formulated mathematically and then to fınd out approximately solutions of the problem. Method of multiple scale has been used. İn case of three-to-one internal resonance, analytical solutions is derived. For numerical analysis it is assumed that the beam is in the region of steady-state during the vibrations. Then effects of both magnitude and number ofthe concentrated masses on nonlinear vibrations is investigated numerically in detail.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14979
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031_boyaci.pdf571.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.