Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14868
Title: Tavlama Benzeşimi Yöntemiyle Uzay Çelik Çerçeve Sistemlerin Optimum Tasarımı
Authors: Değertekin, S. Özgür
Hayalioğlu, M. Sedat
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin tavlama benzeşimi (TB) yöntemiyle optimum tasarımı için bir algoritma geliştirilmiştir. Tavlama benzeşiminden elde edilen sonuçları kıyaslamak için uzay çelik çerçevelerin genetik algoritma (GA) yöntemiyle optimum tasarımı için de bir algoritma geliştirilmiştir. Optimum tasarımda çelik çerçevelerin gerilme, deplasman ve kesit sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması amaçlanmıştır. Geliştirilen algoritma ve bilgisayar programlarının uygulaması olarak 8 ve 84 elemanlı iki uzay çelik çerçevenin optimum tasarımı yapılmıştır. Bu uygulamaların sonucunda tavlama benzeşimi ile genetik algoritmaya kıyasla daha hafif tasarımlar elde edilmiştir.
In this study, an algorithm was developed using simulated annealing (SA) method for optimum design of steel space frames. To compare the results of SA method, an algorithm was also developed for optimum design of steel space frames using genetic algorithm (GA). Minimum weight design of steel frames was aimed under the stress, displacement and size constraints. Optimum designs of two steel space frames with 8 and 84 members were performed as application of the developed algorithms and computer programs. As a result of these applications, it was found that simulated annealing yielded lighter frame designs than genetic algorithm.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14868
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033_degertekin.pdf341.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.