Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14808
Title: Mikroizotropik Malzemelerde Dalga Yayılımı ve Titreşim Analizi ile Malzeme Sabitlerinin Elde Edilmesi
Authors: Kırış, Ahmet
İnan, Esin
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada mikro yapılı malzemeler, mikroizotropi kavramı ile modellenerek dalga yayılımı ve titreşim analizi ile bilinmeyen malzeme sabitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mikroizotropi kavramı, makro izotropide olduğu gibi, mikro ölçekte de mikro gerilme ve mikro şekildeğiştirme bileşenlerinin asal doğrultularının çakıştığı kabulüne dayanmaktadır. Mikroizotropik teori ile modellenen malzemelerde bilinmeyen ek malzeme sabiti sayısı sekizdir. Çalışmada bilinmeyen bu ek sabitlerin belirlenebilmesi amacıyla, farklı sınır koşullarına haiz mikroizotropik plağın titreşim analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan frekans spektrumu incelendiğinde, klasik frekansların yanı sıra teoriden kaynaklanan ek frekansların varlığı ve dahası bu ek frekansların, klasik frekanslara göre mikro malzeme sabitlerine daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. Farklı sınır koşulları için elde edilen bu frekans spektrumunun, klasik frekans aralığı ile karşılaştırılması ile ters bir optimizasyon problemi kurularak odaya çıkan bu ek malzeme sabitlerinin belirlenebileceği öngörülmektedir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14808
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
053_kiris.pdf587.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.