Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14790
Title: Konik Viskoelastik Helisin Değişik Parametreler için SE Analizi
Authors: Eratlı, Nihal
Çalım, Faruk F.
Arıbaş, Ümit N.
Omurtag, Mehmet H.
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Dik kesiti kare olan, konik viskoelastik helislerin dinamik analizi karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Timoshenko çubuk varsayımının kullanıldığı çalışmada, helisel viskoelastik çubuklar için fonksiyonel Laplace uzayına taşınmıştır. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı kullanılarak, eleman matrisleri elde edilmiştir. Kelvin modelinin kullanıldığı çalışmada malzemn sabitlerinin Laplace uzayındaki karşılıkları karşıgelim ilkesi (correspondence principle) kullanılarak bulunmuştur. Eksen geometrisi silindirik olmayan helis geometrisi için Laplace uzayında karışık sonlu eleman çözümü yapılmış ve daha sonra sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemlerinden biri olan modifiye Durbin kullanılarak zaman uzayına geri dönülmüştür. Geliştirilen formülasyonuıı doğrulaması silindirik viskoelastik konsol helis problemi için yapılmış, daha sonra da konik viskoelastik helisel çubuklar farklı parametreler için incelenmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14790
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
037_eratli.pdf452.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.