Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14762
Title: Betonarme Karayolu Köprülerinin Yapısal Titreşimlerinin Deneysel Yöntemlerle Elde Edilmesi
Authors: Altunışık, Ahmet Can
Bayraktar, Alemdar
Sevim, Barış
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, betonarme karayolu köprülerinin yapısal titreşimlerinin deneysel yöntemlerle elde edilerek dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla örnek olarak, Ülkemizde bulunan ve dengeli konsol yöntemiyle inşa edilen Kömürhan ve Gülburnu Köprüleri'nin taşıyıcı sistemleri örnek olarak seçilmiş ve sabit en kesitli üstyapı taşıyıcı sisteme sahip bir karayolu köprü modeli laboratuar ortamında inşa edilmiştir. Laboratuar ortamında inşa edilen köprü, kenar açıklıkları 1.5’şer m ve orta açılığı 3 m olmak üzere toplam üç açıklıklı ve 6 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Köprünün yapısal titreşimlerini elde etmek amacıyla Deneysel Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bu titreşimler frekans ortamında Geliştirilmiş Frekans Tanım Alanında Ayrıştırma yöntemi kullanılarak işlenmiş, dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal frekanslar, mod şekilleri ve sönüm oranları elde edilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14762
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
011_altunisik.pdf445.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.