Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14731
Title: Deniz Suyu Etkisindeki İki Paralel Pim Bağlantılı Cam-Epoxy Tabakalı Kompozit Plakada Hasar Analizi
Authors: Örçen, Gurbet
Gür, Mustafa
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, deniz suyu etkisindeki iki paralel pimle bağlanmış örgülü cam fiber takviyeli epoksi reçineli kompozit levhaların hasar davranışları araştırılmıştır. Deniz suyunda bekleme süresi ve bağlantı geometrisi değişiminin hasar yükleri ve hasar tipleri üzerine etkileri deneysel yöntemlerle incelenmiştir. Deniz suyunun etkilerini gözlemlemek amacı ile numuneler 0, 3 ve 6 ay sürelerle deniz suyunda bekletilmiştir. Bağlantı geometrisinin etkilerini belirlemek için; plaka üst kısmından delik merkezine olan mesafenin delik çapına oranı (E/D), iki delik merkezi arasındaki mesafenin delik çapına oranı (K/D), delik merkezinden plakanın uzun kenarı arasındaki mesafenin delik çapına oranı (M/D) ve plakanın genişliğinin delik çapına oranı (W/D) parametre olarak seçilmiştir. Deneysel çalışmada hasar yükleri tespit edilmiş olup, numunelerin deniz suyunda kalma sürelerine bağlı olarak hasar yüklerinin düştüğü gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hasar Analizi, Deniz suyu, Pim bağlantısı, Kompozit levhalar,Prepreg.
This study investigates failure behaviors of woven glass fiber reinforced epoxy resin composite plates with two parallel pins jointed and under the effect of seawater. The effects of joint geometry and immersion time in seawater were analyzed by experimental methods. In order to observe the effects of seawater, the samples were kept in seawater for periods of 0 month and 3 and 6 months. For the observation of the joint geometry effect on the failure behaviour, the edge distance-to-upper hole diameter (E/D), the two hole-to-hole centre diameter (K/D), the distance from the upper or the lower edge of the specimen to the centre of the hole-to-hole diameter (M/D), and the width of the specimen-to-hole diameter (W/D) ratios were selected as geometrical parameters. In the study, the failure loads of the samples were determined to have decreased depending on an increase in the immersion time in seawater. Keywords: Failure Analysis, Seawater, Pinned Joint, Composite Plates, Prepr
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14731
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
053_orcen.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.