Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14681
Title: Farklı Kim-yasal Maddeler İle Modifiye Edilen Jüt Liflerinin Mekanik Ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Authors: Seki, Yasemin
Akşit, Aysun
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu calışmada, polimerik kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılan jüt liflerinin farklı kimyasal maddeler ile yüzey modifikasyonu incelenmiştir. Bu amaçla, jüt iplikleri potasyum dikromat, potasyum permanganat ve sodyum perborat trihidratın %0,02'lik sulu çözeltileri ile muamele edilmiştir. Modifikasyon işlemlerinin etkinliği kızılötesi infrared spektrumu (FTIR) analizi, mukavemet testi ve lifin nem içeriği ve nem geri kazanımı performansının belirlenmesi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve fluoresans mikroskop ile yüzey morfolojik özellikleri de incelenmiştir. FTIR analizi sonuçlarına göre yüzey modifikasyon işlemleri yüzey safsızlıklarını, hemiselüloz ve lignini azaltmıştır. Çalışma kapsamında uygulanan tüm modifikasyon işlemleri jüt ipliklerinin kopma mukavemetini ve modülünü istatistiksel olarak önemli derecede etkilerken, sadece sodyum perborat trihidrat muamelesi lifin nem içeriğini ve nem geri kazanımını önemli derecede azaltmıştır. Lif yüzeyinde modifikasyon işlemleri sonrası çatlakların meydana geldiği ve yüzey pürüzlülüğünün arttığı belirlenmiştir.
The objective of this research is to investigate the chemical modification with different surface treatment agents on jute fiber for usability as reinforcement in polymeric composite materials. For this purpose, jute fibers were treated with 0.02% (w/v) aqueous solutions of potassium dichromate, potassium permanganate and sodium perborate trihydrate. The effect of the treatments were assessed by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), tensile testing, determination of moisture content and moisture regain and also morphological observation by scanning electron microscopy (SEM) and fluorescence microscopy. The surface treatments decreased contents of surface impurities, lignin and hemicelluloses as confirmed by FTIR analysis. All of the surface treatments influenced the tensile strength and elasticity modulus of the jute yarns significantly whereas only sodium perborate trihydrate treatment decreased moisture related properties significantly. SEM micrographs showed that modification processes caused cracks and roughness on the surface of the jute fibers.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14681
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
098_seki.pdf556.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.