Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14637
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGöksel, İzzettr_TR
dc.contributor.authorBakırtaş, İlkaytr_TR
dc.date.accessioned2017-06-16T09:51:04Z-
dc.date.available2017-06-16T09:51:04Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14637-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım bozuk kafesler üzerinde kübik-kuintik, doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denkleminin iki boyutlu optik solitonlarının varlıkları ve kararlılıkları incelenmiştir. PT simetrisine sahip bu kafesler üzerinde temel solitonların sayısal varlığı; odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda farklı potansiyel derinlikleri ve kusurlar için gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this work, the existence and stability properties of two-dimensional optical solitons in cubic-quintic nonlinear Schrödinger (CQNLS) equation with several defective PT-symmetric potentials are studied. The numerical existence of fundamental solitons on these PT-symmetric lattices is shown for various potential depths and defects in self-focusing cubic, self-defocusing quintic media.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleOdaklanan Kübik, Odaktan Sapan Kuintik Ortamda Pt-Simetrisine Sahip Kafesler Üzerinde NLS Denkleminin Temel Soliton Çözümleritr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
058_goksel.pdf995.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.