Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14597
Title: Kuadratik Ortamda Parite Zaman (Pt) Simetrili Kafes Solitonları
Authors: Bağcı, Mahmut
Bakırtaş, İlkay
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) denkleminde kuadratik terimlerin ve parite zaman (PT) simetrili periyodik kafes yapılarının (latis) varlığında lokalize dalgalar (temel ve dipol solitonlar) incelenmiştir. Çalışmada, periyodik potansiyel içindeki solitonların varlığı, potansiyelin gerçel (reel) ve kompleks olduğu durumlar için gösterilmiştir. Gerçel potansiyelin varlığında doğrusal olmayan kararlılığa sahip solitonların, kompleks potansiyel içinde kararlı olamadıkları görülmüştür. Ayrıca, sanal (imaginary) terimin potansiyel içindeki ağırlığı arttırıldıkça solitonların daha hızlı çökerek kararsız hale geldikleri görülmüştür.
Solitary wave solutions are investigated for the two-dimensional nonlinear Schrödinger equation with mean term (NLSM) and additional Parity-Time (PT) Symmetric periodic lattices. The numerical existence of solitons are demonstrated for real and PT-Symmetric periodic lattices. The linear and nonlinear evolution of these solitons are investigated by using direct simulations of the NLSM system. It is demonstrated that solitons in the periodic lattice can be nonlinearly stable in the absence of the PT-Symmetry. Also, it is noticed that strengthened gain-loss component (imaginary part of the potential) in the PT-Symmetric lattices decreases blow-up distance of the solitons.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14597
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021_bagci.pdf903.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.