Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14033
Title: Ülkemizde Planlanan, Yapılmakta Olan Ve Yapılan Yüksek Hızlı Demiryolu Hatlarının İncelenmesi Ve Karşılaştırılması
Other Titles: Analysis And Comparison Of High-speed Railways Planned And Being Built In Turkey
Authors: Öztürk, Zübeyde
Yüce, Ayşe Nur
10076383
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Demir Yolu
Yüksek Hızlı Demir Yolu
Yüksek Hızlı Tren
Railway
High Speed Railway
Issue Date: 18-Jun-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde, dünyada ve ülkemizde bugüne kadar yüksek hızlı demir yolu teknolojisine yapılmış olan yatırımların nitelikleri üzerinde durularak, genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Özellikle ülkemizdeki hatlarda bulunan altyapı, üst yapı, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve haberleşme imalatlarının içerikleri ile maliyetlerinin dünya ülkelerinin örnekleri ile karşılaştırmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.
In this thesis, the qualities of the investments made on the high-speed railway technology in the world and in our country, were focused on, and an overall evaluation was tried to be carried out, accordingly. It is considered that, it might be useful comparing the contents and costs of infrastructure, superstructure, signalization, electrification and communication manufactures available in the lines in our country, to the samples of the world countries.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14033
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10076383.pdf4.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.