Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1398
Title: Seri Paralel Hibrit Elektrikli Aracın Modellenmesi Ve Simülasyonu
Other Titles: Modeling And Simulation Of A Series Parallel Hybrid Electrical Vehicle
Authors: Tuncay, R. Nejat
Gökçe, Can
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Hibrit elektrikli araç
elektrikli araç
araç modelleme
Hybrid electrical vehicle
electrical vehicle
vehicle modeling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, seri-paralel konfigürasyona sahip bir hibrit elektrikli araç incelenmiş, hibrit elektrikli araclara yönelik teknik bilgiler özetlenmiş, seri paralel hibrit elektrikli aracın Matlab/SIMULINK programında modellenmesi yapılmış, oluşturulan model yardımıyla aracın çalışması şehir içi ve şehir dışı sürüş çevrimleri için simüle edilmiş, aracın çalışma algoritması bu çevrimler için optimize edilmiştir. Aracın modellenen bileşenleri; aracın içten yanmalı motoru, aracı hareket ettiren elektrik makinası, hareket miline planet dişli sistemiyle bağlanmış ana baraya seri bağlı generatör, planet dişli sistemi, aracın makanik ve dinamik sistemi, akü ve konvertörler ile aracın hareket algoritmasını içeren kontrol ünitesidir. Şehir içi ve şehir dışı yol çevrimleri için standart kabul edilen çevrimler kullanılmıştır. Sonuçta, bileşenleri esnek bir şekilde çeşitli uygulamalar için değiştirilebilen ve geliştirilebilecek özel çevrimler için de tekrar optimize edilebilecek bir model kurulmuş, ileride hibrit elektrikli araç konusunda yapılacak çalışmalara fayda sağlabileceği gözlemlenmiştir.
In this thesis, a hybrid electrical vehicle with series-paralel configuration is investigated, technical information on hybrid electrical vehicles is summarized, modeling of a series parallel hybrid electrical vehicle is realized on Matlab/SIMULINK program, vehicle operation on city and highway driving cycles are simulated with the help of this model and the operation algortihm of the vehicle is optimized. The modelled components are; internal combustion engine of the vehicle, the driving electrical machine, a generator serially connected to main bus and mechanically connected to main shaft by planetary gears, mechanical and dynamic system, battery and convertors and also the control unit including the motion control algorithm of the vehicle. As a result, a model, with flexible componets those can be updated for various applications and also can be re-optimized for special driving cycles, is built and it is seen that this model can be used in future works on hybrid electrical vehicle.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/1398
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3337.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.