Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1303
Title: Manyetik Olmayan Tencereleri Isıtabilen Ev Tipi Endüksiyon Ocak Uygulaması
Other Titles: A Domestic Induction Cooker Which Can Heat Non Magnetic Pans
Authors: Üstün, Özgür
Doğanay, Serdar Gökhan
416240
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: manyetik
manyetik akı
manyetik alan
rezonans invertör
IGBT
elektromanyetik alanlar
endüktans
endüksiyon
endüksiyonlu ısıtma cihazı
magnetic
magnetic flux
magnetic field
resonant inverter
IGBT
electromagnetic fields
inductance
induction
induction heating equipment
Issue Date: 31-Oct-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Endüksiyon ile ısıtma, diğer ısıtma sistemlerine göre, ısıtma işleminin oldukça kısa sürede olması, çevreye ısı dağılımının olmaması, yüksek verimli ve güvenli olması gibi birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlarından dolayı ev tipi uygulamalarda endüksiyon ocaklar giderek yaygınlaşmaktadırlar. Endüksiyon ocaklarının yaygınlaşmasını yavaşlatan en önemli kısıt ise mutfaklarda en çok kullanılan tencere tiplerinin endüksiyon ile uyumlu olmaması görülmektedir. Mevcut endüksiyon ocaklarda manyetik tabana sahip tencereler ısıtılabilmektedir. Bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek amacı ile bu tez kapsamında manyetik olmayan yani alüminyum ve bakır tabanlı tencerleri de ısıtabilen mutfak tipi endüksiyon ocak uygulaması ortaya konmuştur. Sistem yarım köprü seri rezonans çevirici bir devreden oluşmaktadır. Anahtarlama frekansı ise 100 kHz‘e kadar çıkabilmektedir. Kullanılan anahtarlama elemanı ise IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) olarak seçilmiştir. Endüksiyon ocak uygulaması gömülü bir sistemden oluşmaktadır. Buna göre ilgili anahtarlama frekansını üretecek özelliğe sahip bir mikrodenetleyici seçilmiştir. Ancak sistemin daha hassas kontrolü için bir arayüz programı ile devre UART üzerinden bilgisayardan açık çevrim olarak kontrol edilmektedir.
According to the other heating systems, induction heating has many advantages because of its short heating time, no distrubition of heat around, its high efficiency and being reliable. Because of these advantages, induction cookers are increasing in household applications. The only disadvantage of induction cookers is the pans which are not compatible with induction. The pans which have magnetic base are heated at current induction cooktops. In this thesis, an alternative application of induction cooker which can heat non magnetic pans such as aluminium, copper pans is developed for home cooking application. In this thesis, a circuit which is half bridge series resonant inverter is developed. The switching frequencies of circuit can be increased at about 100 kHz. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) was chosen as switching element. Induction cooker system consistsan embedded system. According to this, a microcontroller is chosen by generating the switching frequency. However, the system is being controlled with using a interface program in computer via the UART for controlling more precise.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/1303
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12090.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.