Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12876
Title: Bina Otomasyon Sistemlerinin Enerji Verimliliğine Etkisinin Analizi
Other Titles: Analysis Of The Impact Of Building Automation Systems Of Energy Efficiency
Authors: Onaygil, Sermin
Aksakal, Hüma
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Denetim
Energy
Control
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu tez çalışmasında bina otomasyon ve kontrol fonksiyonlarının binanın enerji verimliliğine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Binaya eklenen kontrol fonksiyonları ile enerji tüketim miktarındaki değişimler ve bu sistemlerin binanın enerji verimliliğine ne derecede katkı sağladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Az enerji tüketerek gereken konfor ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan binalar daha verimli binalar olarak tanımlandığı için bu çalışma ile bina otomasyon sistemleri ile enerji verimliliği arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu ilişkinin daha net anlaşılabilmesi için Binalarda Enerji Performans hesaplama yöntemi baz alınarak örnek bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, aydınlatma sistemi için çeşitli senaryolar oluşturulmuş, bu senaryolara göre kontrol fonksiyonları elle (manuel) ya da otomatik olarak değiştirilerek ve gün ışığı etkisi de göz önüne alınarak aydınlatma enerjisi tüketiminde kontrol sistemlerinin ve doğal aydınlatmanın etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
In this thesis study, first of all general information about the concept of ?intelligent building? has been provided. Whether a change in the amount of energy consumption occurs with control functions added to building and to what extent these systems contribute to energy efficiency have been tried to be determined. Due to the fact that buildings which meet required comfort level and needs of user by consuming little energy are defined as more efficient buildings, with this study the relation between building automation systems and energy efficieny is aimed to be analyzed. To get a clear understanding of this relation, a case study is done based on calculation methods of energy performance in buildings. In this case study, various scenarios for lighting system are created. According to these scenarios, by changing control functions automatically or manually, and by taking daylight effect into consideration, the effects of control systems and natural lighting on the consumption of luminous energy have been tried to be determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12876
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301081046.pdf777.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.