Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12595
Title: Mizrap Dergisinin İncelenmesi
Other Titles: A study on journal of Mizrap
Authors: Uslu, Recep
Düzyol, Seda
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Bibliyografik denetim
Dergiler
Müzik
Mızrap dergisi
Biographic control
Magazines
Music
Mızrap magazine
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İyi bir müzik tarihi için müzik dergilerinin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekir. Dergilerin tarih içindeki değerleri ancak böyle anlaşılır. Tezimde konu olarak ele aldığım Mızrap dergisi daha önce akademik anlamda incelenmemiş bir müzik dergisidir. Mızrap dergisi Ekim 1982- Eylül 1987 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Toplam altmış sayı çıkarılabilmiştir. Dergide müzik, kültür, turizm, aktüalite, magazin konuları ele alınmış, dönemin sanatsal aktiviteleri izlenebilmiştir. Dergide yazıları yer alan yazarlar arasında dönemin önemli sanatçı ve edebiyatçıları yer almaktadır. Tezimde Mızrap dergisinde yayımlanan yazıların tarih sırasına ve isim sırasına göre bibliyografyaları verilmiş, dergide en çok yazı yazan yazarlar hakkında biyografik çalışmalar aktarılmış, yazıların konularına göre tasnifi yapılmıştır. Dergide 175 yazarın 2104 makalesi yayınlanmış olup büyük bir çoğunluğu müzikle ilgilidir. Diğerleri şür ve birkaç edebi yazıdan oluşmaktadır. Bunlar dışında sanat haberleri başta olmak üzere dergiyle ilgili duyurular çok az sayıdadır. Bu tez sanat tarihçilerine, sanatçılara, eğitimci ve akademik araştırmacılara kaynak niteliği taşımaktadır. Bu anlamda, Mızrap dergisi hakkındaki bu çalışma büyük bir boşluğu dolduracaktır.
In order to comprehend music history, we have to search music magazines in detail. The importance of magazines can be understood only in this way. Mızrap magazine that I have analysed as a subject in my thesis has not been searched academically before. Mızrap magazine was published between October 1982 and September 1987. Sixty issues were published totally. The subjects were about music, culture, tourism, actuality, magazine and artistic activities of those days were observed. Some of the writers in this magazine were important artists and authors of that period. Articles in Mızrap magazine have been given chronologically and in alphabetical order in my thesis, biographies of the writers have been mentioned, the articles have been classified according to their subjects. 2104 essays of 175 authors were published in the magazine and most of these essays were about music. The rest of the essays was composed of poems and some literary works. Except these, artistic news and notices about this magazine are in very few number. This thesis can be regarded as a source for art historians, artists, instructors and academic researchers. This thesis about Mızrap magazine will be remarkable in this sense.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12595
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000147839001.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.