Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12483
Title: Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya Ve İstanbul Örneği
Other Titles: Bosniak Music According To The Migrant Identity: Thracian And Istanbul Cases
Authors: Beşiroğlu, S.sehvar
Kurtişoğlu, F. Belma
227559
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology  and Theory of Music
Keywords: Boşnaklar
Göçmenler
Kültürel kimlik
Müzik
Bosnians
Migrants
Cultural identity
Music
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türkiye'nin Trakya bölgesindeki ve İstanbul'daki Boşnak Yerlesim Yerlerinde Yapılan Nitel Araştırmaya Dayanan bu çalısmada, ültürel kimligi meydana getiren ögeler, tarihsel sürecin yanı sıra kına gecesi ve dügünden olusan evlilik törenlerinde rastlanan müzik pratikleri, çalgılar, müzik yapıları ve repertuar incelenerek belirlenmistir. Göçün meydana getirdigi etki ile kültürel kimlik ögelerinin kendi aralarındaki hiyerarsik sıralamadaki degisimin, müzik geleneginde de kendini gösterdigi tespit edilmistir. İçe dönük müzik pratiklerinde kültürel kimligin tekrar olusturulması ve sürdürülmesi devam ederken, yakın tarihte çogalmaya baslayan sınırlı sayıdaki dısadönük müzikal üretimler adı geçen kültürel kimligin ?öteki?ler tarafından kabul gördügüne isaret etmektedir.
In this study based on the qualitative research executed in the Bosniak quarters of Istanbul and Thracian region of Turkey, various elements building the cultural identity are determined by examining the musical practices, musical instruments, musical structure and music repertoire used in the marriage ceremonies including henna night and wedding, in addition to the historical formation. The change in the hierarchical order of the cultural identity elements due to the migration reveals in the musical traditions. The cultural identity is kept on being rebuilt by the introverted musical practices whereas the limited number of extroverted music productions increasing recently demonstrates that the given cultural identity is acknowledged by the ?others?.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12483
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
414022012.pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.