Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12474
Title: The Emergence Of Cemal Reşit Rey's "çelebi" And The Opra's Restorastion : A Critical Study
Other Titles: Cemal Resit Rey'in "çelebi" Operasının Günışığına Çıkarılışı Ve Restorasyonu : Kıritik Bir İnceleme
Authors: Aşkın, Cihat
Karlıbel, Aydın
235329
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Cemal Reşit Rey'in Çelebi Operası
Türk Opera Sanatı
Music
Cemal Reşit Rey's Opera Çelebi
Turkish operas
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez, Rey kardeşlerin operası Çelebi'yi ele alarak eserin Türk kültürü ve evrensel müziğin içindeki yerini ortaya koymaya çalışmaktadır. İzlenen yöntem, önce eseri tanımlamak, tarihi önemini ortaya koymak olmuş, üslup özellikleri ortaya konularak, gerek libretto gerek se müzik ayrı ayrı incelenmiştir. Metin yazarı Ekrem Reşit Rey ayrıca değerlendirilmiştir. Konusu Lale Devri'nde geçmesi dolayısıyla tarihi bir önem taşıyan Çelebi operası, 20nci yüzyılın ulusalcılık akımının özelliklerini taşımaktadır. Osmanlı sosyal yaşantısının bir panoramasını da gözler önüne sermekte olan opera, dünyevi ve uhrevi unsurları yanyana ele alarak manevi değerleri yüceltirken, Türk opera sanatının bir başyapıtı olarak seçkinleşir
The thesis introduces the Rey brothers' opera Çelebi, attempting to study its meaning for Turkish culture and the musical world. The procedure has been to define the work and to place it in the historical context with stylistic analyses. Çelebi shows a musical texture imbued with Turkish traditional idioms-makams used evocatively, constituting a bridge between Eastern and Western traditions. The opera which explores th Tulip Era of the Ottoman Empire is brilliantly set to words in both Turkish and French, as a product of the Rey brothers' colourful imagination and fraternal collaboration, rare in music history.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12474
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000137248001.pdf481.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.