Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12298
Title: G Tip Monopol Antenin Analizi
Other Titles: Analysis Of A Monopole Antenna With G Type Structure
Authors: Kartal, Mesut
Kuru, Yasin Levent
Uydu Haberleşmesi Ve Uzaktan Algılama
Satellite Communication and Remote Sensing
Publisher: Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Abstract: Bu tezde G-Tip yapıda olan monopol antenin parametreleri analiz edilmilştir. Anten bir kapalı uçlu kare tel döngüsü ve açık uçlu kare tel döngüsü ile oluşturulmuş, 50?' luk koaksiyel kablo ile beslenmiştir. Analiz edilen parametreler; kapalı uçlu kare tel döngüsünün tel kalınlık yarıçapı, açık uçlu kare tel döngüsünün tel kalınlık çapı, frekansa göre tel uzunluğu, L1'in ölçüsü ve antenin köşe açılarıdır. Bu parametreler Ansoft HFSS yazılımı kullanılarak antenin kazanç, bant genişliği ve ışıma diyagramı açısından analiz edilmiştir. Parametreler 1.1 GHz ve 5 GHz merkez frekansları için analiz edilmilştir. Sonuçlar göstermektedir ki önerilen anten 1.1 GHz ve 5 GHz de VSWR değeri 2 nin altında ışıma yapmakta, temel anten yapısı değiştirilmeden %60 bant genişiliğini sağlamaktadır. Son olarak sunulan anten için 2 boyutlu düzlemsel diziler incelenmiştir. Dizi bileşenleri arası uzaklık yarım dalga boyu seçildiğinde dizinin verdiği sonuçlar birçok uygulama için kabul edilebilir durumdadır.
In this study, analyzing parameters of a monopole antenna with G type structure is proposed consisting of one closed rectangular wire loop and one open rectangular wire loop, fed by 50? coaxial cable. Parameters are; closed rectangular wire radius, open rectangular wire radius, length of wire respect to the frequency, length L1 and angles of corners. The software Ansoft HFSS is used to analyze parameters of antenna for gain, bandwith and radiation pattern. Parameters are tested for two central frequency; 1.1 GHz and 5 GHz. Results shows proposed antenna radiates at 1.1 GHz and 5 GHz with VSWR less than 2 and antenna has % 60 bandwith without changing basic structure. Last of all ; antenna arrays analyzed for proposed antenna with 2 dimension planar structure.Half wavelength distance between elements gives acceptable results for many applications.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12298
Appears in Collections:Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
705061012.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.