Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1145
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToker, Alitr_TR
dc.contributor.authorYaldız, Burcutr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-11T11:31:23Z-
dc.date.available2015-05-11T11:31:23Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1145-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu tezde, E-cell devrelerdeki giriş – çıkış empedans değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplanan değerler, E-cell`ler kullanılarak tasarlanan süzgeçlerde uygun şekilde katılmış ve süzgeçler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bunun için, ilk önce log-domen süzgeçlerin tarihi ve daha önce yapılan çalışmalarla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Sonra, E-cell devrelerdeki emetör direnci, baz direnci, Early gerilimi ve Beta gibi idealsizlik etkilerinden söz edilmiştir. Daha sonra farklı değerlerdeki Beta için hücre bazında DC analiz yapılmıştır. Üçüncü dereceden LC basamak türünden bir devrede çeşitli hesaplamalar yapılarak, E-cell süzgeç tasarımı çıkarılmıştır. Tasarlanan süzgeçlere daha önceden hesaplanmış empedans değerleri de katılarak, bu değerlerin katılmamış olduğu süzgeçlerle beraber benzetimler gerçekleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, en son olarak da log-domen süzgeçler için duyarlılık analizi de yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the input – output impedance values for log-domain filters designed with E-cells are calculated by using circuit analysis. These calculated values are added to the filters designed with E-cells and they are compared with each other. For this reason, first of all, the history of the log-domain filters and the previous works about log-domain filters are given. Then, the nonidealities of E-cells such as emitter resistor, base resistor, Beta and Early voltage are informed. After that, DC analysis is done for different values of Beta in the E-cells to see the effect of Beta. By making some calculations, an E-cell filter design is found from a third order LC ladder circuit. Previously calculated impedance values are added to the filter design step by step to see the effects of the impedance values. Filter simulations are in AC magnitude which include no impedance value and include impedance values added in the filters. Also, at last, sensitivity analysis for the log-domain filters are done.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectLog-domen, idealsizliklertr_TR
dc.subjectLog-domainen_US
dc.subjectnonidealitiesen_US
dc.titleE-cell Devrelerle Tasarlanan Log-domen Süzgeçlerin Analizitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis Of The Log-domain Filters Designed With E-cellsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11174.pdf893.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.