Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11397
Title: İstanbul Yıllık Yağışlarının Kuraklık Analizi
Other Titles: Analyses Of Drought Of Annual Rainfall In Istanbul
Authors: Şen, Zekai
Erkuş, M. Kemal
Meteoroloji Mühendisliği
Meteorological Engineering
Keywords: Kuraklık analizi
İhtimal
Yağış
Standart Sapma
Drought Analyses
Probability
Precipitation
Standart Deviation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan beş adet meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağış verilerinin stokastik modellenmesiyle elde edilen sentetik değerler kullanılarak kuraklık analizi çalışması yapılmıştır. Öncelikle istasyonlara ait verilerin istatistiki parametreleri elde edilmiş, elde edilen bu parametrelere göre istasyonların yıllık toplam yağışları çok istasyonlu otoregresiv modelle modellenmiş ve bu model ile herbir istasyona ait sentetik yıllık toplam yağış değerleri üretilmiştir. Bu sentetik veriler 20, 50, 100 ve 500 yıllık standart dönemlere ayrılmış, verilerin ortalamaları kuraklık için sınır kabul edilerek kuraklık analizleri yapılmıştır. Bu standart dönemlerde oluşması muhtemel en ezun kurak süre, en kurak yıldaki ortalamadan olan yağış eksikliği ve bir kurak süredeki toplam en büyük yağış eksikliği değerleri ihtimalleri ve riskleriyle birlikte belirlenmiştir.
In this study, it is done for drought analyses by using synthetic values which are made by stochastic models for annual total rainfall values of 5 meteorological stations in Istanbul. First of all, Statistical parameters for values of stations are gained, the annual total rainfall are used for making a model by autoregressive model for many stations, then values of synthetic annual total rainfall for these stations are produced by this model. These synthetic values are divided into annual standart terms for 20, 50, 100 and 500; the average of the values is accepted as limit values for drought and analyses of drought is done. The longest dry term in these standart period is determined with risks and probabilities of the rainfall deficiency from average of the most dry year and values of the biggest total rainfall deficiency in a dry period.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11397
Appears in Collections:Meteoroloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
648.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.