Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11392
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞen, Zekaitr_TR
dc.contributor.authorTarawneh, Qassemtr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-14T16:27:53Z-
dc.date.available2015-12-14T16:27:53Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11392-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractSu kaynaklarının incelenmesi Ürdün için büyük önem arz etmekte. Çünkü bugün Ürdün’ün karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel sıkıntı suyun yetersizliğidir. Ürdün-deki su kaynakları büyük değişiklikler gösteren yağış oranlarına bağlıdır. Bununla beraber nüfus oranındaki artışı paralel olarak suya olan ihtiyaç da önemli ölçüde artmaktadır. Bu çalışma, yağış oranını geçici süreyle ve yersel olarak analiz etmek suretiyle su kaynaklarının yerini bulmayı amaçlar. Bu amaçla, kullanılan bilimsel metotlar iklimsel ve çevresel çalışmalar çerçevesinde Ürdün’de ilk kez uygulanmaktadır. Bu çalışmanın ikinci amacı; kuru ve yaş periyotları coğrafi dağılımlarıyla birlikte inceleyerek, çevresel ve iklimsel etkileri bulmaktır. Bu çalışmada analiz için regresyon analizi, yarı variogram ve harmonik analizler metotları kullanılmıştır. Bunlara ek olarak kuraklık ve yağışın şiddeti, süresi ve frekansı analiz edildi. Yapılan çalışma Ürdün’deki su kaynakları için çok yararlı sonuçlar sağlamıştır. En son bölümde sonuçlar ve yeni tavsiyeler verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe study of water resources is considered to be of great important for Jordan. The great environmental challenge that Jordan faces today is the scarcity of water. Water resources in Jordan mainly depend on precipitation which is subject to great variability. Meanwhile, there is an observed population growth, so there is great demand for water. This study has objective, to stand on the situation of water resources by analyzing rainfall temporally and spatially. For this purpose, scientific methodologies are applied for the first time in Jordan in such climatic and environmental study. The second objective of this work is to study the environmental and climatic impacts by studying dry and wet spells with their geographical distribution. The thesis is divided into six chapters. The study used regression analysis for studying spatial distribution of rainfall. In addition the semivariogram technique is used to the regional dependency of rainfall phenomena. Harmonic analysis is used to study the precipitation climatology in Jordan. Drought is discussed as an environment and climatic impact of water resources. The study gives conclusion and recommendations in the light of the study.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKuraklıktr_TR
dc.subjectHarmoniktr_TR
dc.subjectSemivaryogramtr_TR
dc.subjectÜrdüntr_TR
dc.subjectYağıştr_TR
dc.subjectJordanen_US
dc.subjectDroughten_US
dc.subjectHarmonicen_US
dc.subjectRainfallen_US
dc.subjectSemivariogramen_US
dc.titleÜrdündeki Yağiş Ve Kuraklık Şekilleritr_TR
dc.title.alternativeRainfall And Drought Patterns In Jordanen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMeteoroloji Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMeteorological Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Meteoroloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1266.pdf6.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.