Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11262
Title: Açık İşletmelerde Optimum Ekipman Seçimi
Other Titles: Optimum Equipment Selection In Surface Mining
Authors: Erçelebi, Selamet G.
Kırmanlı, İ. Cengiz
Maden İşletme
Mineral Processing
Keywords: Uzman sistemler
Ekipman seçimi
Açık işletmeler.
Expert systems
Equipment selection
Surface mining.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, açık işletmelerde son yıllarda kullanımı hızla artan bir üretim yöntemi olan hidrolik ekskavatör - kamyon yöntemi için en uygun ekipman seçimi yapan bir uzman sistem KappaPC kabuğu kullanılarak geliştirilmiştir. Kazıcı ekipman seçimindeki en önemli kriterlerden birisi olan kazılabilirliğin belirlenmesi için, daha önce yapılmış olan çalışmalarının doğrultusunda uzman sistemde kullanılmak üzere bir kazılabilirlik sınıflaması oluşturulmuştur. Bununla birlikte, zeminin taşıma direnci, kepçe dolma faktörü, kepçe periyodu gibi diğer ekipman seçimi parametrelerinin de dikkate alınmasıyla hidrolik ekskavatör seçimi yapılmaktadır. Kamyon kapasitesinin belirlenmesi ise, ekskavatör tarafından doldurulan kamyonlarda ekskavatörün optimum kepçe sayısı (4-6) ile doldurduğu toplam hacim ile kamyonun kasa hacmi arasında oluşan farktan dolayı boş kalan kasa hacmine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ekskavatör ve kamyon satın alma maliyetleri kullanılarak, istenilen üretimi sağlayan her bir ekskavatör ve kamyon kombinasyonunun maliyetleri içinde en düşük maliyetin elde edildiği kombinasyon optimum ekskavatör ve kamyon sayısı olarak belirlenmiştir.
In this study, an expert system for equipment selection in surface mining is developed. Expert system selects the optimum hydraulic excavator and off-highway truck combination, which is widely used in surface mining. A shell, developed by Intellicorp Company, KappaPC is selected for developing Equipment Selection Expert Systems. Excavability is one of the most important parameter for equipment selection and a new excavability system is developed under the lights of the previously developed systems. Excavability and other parameters such as bearing capacity, bucket fill factor, bucket cycle time, etc. determines the best excavator. Truck selection is based on the remaining empty capacity after the excavator loads the truck with optimum number of bucket numbers (4-6). In this way, the expert system developed, selects the optimum hydraulic excavator and trucks. In order to determine optimum excavator and truck numbers the minimum capital cost of each combination is calculated. A combination, which has the minimum cost, is the optimum. In this fashion, an expert system, which optimally selects the hydraulic excavator and truck combination, employed in surface mining is developed.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11262
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2397.pdf10.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.