Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11179
Title: Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Kalite Fonksiyonu Yayılımı Kullanılarak Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Erp Implementation Using Quality Function Deployment
Authors: Gözlü, Sıtkı
Bilmedik, Filiz
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Kurumsal Kaynak Planlaması
Kalite Fonksiyonu Yayılımı
Enterprise Resource Planning (ERP)
Quality Fuction Deployment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir kurumsal kaynak planlaması sisteminin uygulanmasıyla kazanılan iş faydaları ile, başarılı bir kurumsal kaynak planlaması uygulaması için gerekli olan organizasyonel yapı faktörleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kalite evindeki mantığa benzer olarak, organizasyonel kalite evinde, iş faydaları “neler”i, organizasyonel yapı faktörleri ise “nasıllar”ı oluşturmaktadır. Kurumsal kaynak planlaması uygulanmasıyla elde edilecek iş faydalarının diğer bir deyişle “neler”in, organizasyona “nasıl” kazandırılacağını, organizasyonel yapı faktörleri gösterecektir. Bu çalışmanın sonuçlarını kullanarak, bir şirket, hangi iş faydasının hangi organizasyonel yapı faktörü tarafından etkilendiğini görebilecek ve organizasyonunu bu sonuçlara göre yeniden düzenleyebilecektir. Ayrıca, organizasyonel yapı faktörleri arasındaki ilişkiler de bu kalite evi sayesinde açığa çıkabilecektir. Bu organizasyonel kalite evine bakarak, bir şirket, elde etmek istediği iş faydasına göre hangi organizasyonel değişikleri yapması gerektiğine karar verebilecektir.
In this study, the purpose is to explain the relationships between the business benefits, which are gained by applying an ERP system and the organizational framework factors, which are necessary for a successful ERP implementation. In the organizational house of quality, like the logic of the house of quality, business benefits are the “whats”, and the organizational framework factors are the “hows”. Utilizing the results of this study, a company will know, which business benefit is affected by which organizational framework factor, and the relationships which are among the organizational framework factors. Looking at this organizational house of quality, a company can determine, which organizational changes must be done to have a business benefit or benefits.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11179
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8089.pdf6.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.