Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToker, Alitr_TR
dc.contributor.authorDündar, Buraktr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-11T11:31:17Z-
dc.date.available2015-05-11T11:31:17Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1114-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada hard disk okuma kanalları için iki tane akım modlu logaritmik domende çalışan devre tasarlanmıştır. Öncelikle logaritmik domen filtreleme konsepti ile ilgili temel bilgi verilmiştir. Farklı logaritmik domen filtre tasarlama teknikleri tartışılmıştır. Sonrasında bir LC basamak türünden devreyi simule eden logaritmik domen filtre tasarımı yapılmıştır. Sözkonusu filtre için düşük distorsiyonlu bir çıkış katı önerilmiştir. Filtre THD değeri önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Ayrıca yükseltme değerinin programlanabilir olmasına olanak veren bir kutuplama stratejisi kullanılmıştır. Sonrasında Gm-C kaskadlama metodu kullanılarak başka bir logaritmik domen filtre tasarlanmış ve mevcut tasarım ile karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar AMS 0.35 BiCMOS prosesi kullanılarak yapılmıştır. Tasarlanan filtreler AC genlik ve fazları, lineerlik ve eleman toleranslarına duyarlılılık özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan iyileştirmelerin bu spesifikasyonlar üzerindeki etkileri karakterize edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this work two different current mode log domain filters for hard disk drive applications are designed. First some theoretical background information is given about log domain filtering concept. Different log domain filter design techniques discussed. Then an LC ladder simulating log domain filter is designed. A new low distortion expanding stage is proposed. THD performance of the overall filter is improved. Also a new biasing strategy that allows boost programming is presented. After that another log domain filter is designed using Gm-C cascading method. Two different filters designed using two different methods are compared. Simulations carried out using AMS 0.35 BiCMOS process. Filters are compared for their AC magnitude and phase performances, linearity, and sensitivity to element values. The effects of the improvements made are also characterized.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectfiltre, logratimik, programlaanbilir, hard disk okuma kanalıtr_TR
dc.subjectfilteren_US
dc.subjectlog-domainen_US
dc.subjecthard disk drive read channelen_US
dc.titleYüksek Dereceden Programlanabilir Logaritmik Filtre Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeHigh Order Programmable Log Domain Filter Designen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8738.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.