Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10518
Title: Tuğla Yapımında Kullanılan Kil Hammaddelerinin Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Properties Of Clays Used In Brick Manufacturing
Authors: Atak, Suna
Müdüroğlu, Murat
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Andreasen Denklemi
Paketleme Yoğunluğu
Hacim Ağırlığı
Soğukta Basma Mukavemeti
Andreasen Equation
Bulk Density
Compressive Strength
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ-Hayrabolu bölgesinden elde edilen kil numunelerinin mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek optimum özellikleri sağlayan tuğlayı üretmek olmuştur. Bu amaçla deneysel çalışmalar üç bölümde gerçekleştirilmiştir. Birinci bölüm, deneylerde kullanılan kil numunelerini tanımlamak amacıyla yapılan mineralojik, fiziksel ve kimyasal araştırmalar ile sonuçlarını içermektedir. İkinci bölümde, tanımlanan kil numuneleriyle değişik oranlarda karışımlar yapılarak, uygun kil bileşiminde optimum özellikleri sağlayan tuğla tespit edilmiştir. Son bölümde ise belirlenen optimum kil karışımına bağlı kalınarak Andreasen Denklemi yardımıyla boyut dağılımı çalışmaları yapılmıştır. Denkleme göre boyutları belirlenen karışımlarla yapılan tuğlaların paketleme yoğunlukları, hacim ağırlıkları ve soğukta basma mukavemetleri belirlenmiştir. Sonuçları standartlarla kıyaslanmıştır.
The aim of this study is identifying the conditions at which an optimum brick can be produced with the help of mineralogical, physical and chemical properties of the Tekirdağ Hayrabolu region clay samples. Towards this aim, the experimental studies were conducted in three parts. The first part contains the mineralogical, physical and chemical investigations which help to determine the properties of clay samples. In the second part, the clay samples were mixed in different ratios, in order to obtain a brick with an optimum clay composition. In the last part granulation studies were done in optimum clay composition. Bricks that size distributions determined according to Andreasen Equation, packing densities, bulk densities and compressive strengths were found. A comparison was done between the standarts.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10518
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.