Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10424
Title: Geçmişten Günümüze Kamu Yönetim – Belediye Hizmet Binalarının Mimari Değişimi
Other Titles: The Architectural Change Of Public Management-municapility Buildings From Past To Present
Authors: Atasoy, Ayla
Çamaş, Esra
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kamu yönetimi
Belediye Hizmet Binaları
Mimarlık
Public Management
Municipality Buildings
Architecture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, toplumsal gelişmelerden ötürü yönetimsel ve işlevsel gereksinimlerin artması sonucunda meydana gelen yönetim sistemleri ve özellikle belediye yönetiminin yurdumuzdaki ve yurtdışındaki özellikleri, ve mimarlığa yansımaları birtakım örnekler vasıtasıyla analiz edilmiştir. İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü, yerel yönetim sistemlerinin temel kurumu olan belediyelerin sorunlarının ve kamu yönetimindeki konumunun incelenmesi ile belediye imajının yenilenmesi gerekliliği saptanmıştır. Bu imajın somut biçimde ifade edilmesinde önemli yeri olan belediye hizmet binalarının mimarisinde dikkat edilmesi gerekli olan değerler, uygulanmış ve proje aşamasındaki örnekler ele alınarak, birtakım faktörlerle açıklanarak, esas hedefin insan varlığı olduğu saptanmıştır.
In this study, by some instances the properties and reflections to the architecture of management systems which are emerged as a result of managerial and functional necessities which are occured because of social development, in our country and abroad are analyzed. By studying problems and location of municapilities, which have a must to receive the common necessities of people and which are the main foundation of local management, in public management, it is ascertained that renovation of image of municapilities is necessary. The important values in the architectural design of municapility buildings, which are important for expressing the image in a concrete way, are explained by some factors, by some applied and designed examples and as a result ilt is ascertained that the main target should be human being.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10424
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1010.pdf32.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.