Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10002
Title: Giyilebilir Algılayıcılar İle Yaşamsal Verilerin Ölçülmesi İletilmesi Ve Görüntülenmesi
Other Titles: Measuring Transmitting And Monitoring Of Vital Body Signs With Wearable Sensors
Authors: Ertuğrul, Şeniz
Güler, Murat
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Akıllı Tekstiller
Smart Tekstil
Elektronik Tekstiller
MEMS Algılayıcılar
RFID
Smart Fabrics
Intelligent Textiles
MEMS Sensors
RFID
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüz teknolojisinin artık ayrılmaz parçaları olan algılayıcıların, mikro boyutlara kadar küçültülmesi, kullanım yerlerini büyük ölçüde genişletmiştir. Bu durum, elektronik ve tekstil disiplinlerini birleştirmiş ve ortaya “Akıllı Tekstiller” dediğimiz yepyeni bir çalışma alanı çıkmıştır. Bu çalışmada vücut duruşu, solunum hızı ve yürüme, koşma gibi vücut hareketleri, MEMS tabanlı ivmeölçer kullanılarak algılanmıştır. Söz konusu hareketler için 10 farklı kişiden toplanan veriler RF (Radyo Frekans) yöntemi ile bilgisayara iletilmiş ve gerçek zamanlı olarak görüntülenmiştir. Elektronik donanım, tekstil malzemelerine giyilebilir bir şekilde yerleştirilerek ARF-Giysi sistemi tasarlanmıştır. Yaşamsal verilerin toplanmasının ardından vücut duruşu, solunum hızı, yürüme ve koşma hareketlerinin her biri için belirleyici genlik ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Proje, MEMS tabanlı algılayıcılar ile yaşamsal verilerin bir kısmının ölçülmesini, bu verilerin RF yöntemle iletilmesini, LabVIEW ile gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini ve ARF-Giysi sisteminin oluşturulmasını sağlamıştır.
With the advancements in technology and science, electronics have been getting smaller and smaller, which enables researchers and scientist to weave the electronics and interconnections into the fabric. This new technology causes to establish a new concept called “Electronic-Textiles (e-Textiles)”, which allows cost-effective and efficient solutions for various applications. In this project, the main idea is monitoring the vital body signs by putting the electronic devices into the garments in a compact way. Among the many of vital body signs, posture, respiration rate and body activities like walking, running have been monitored. The measurements have been performed with a MEMS based accelerometer which is widely used in many applications. The electronic components have been placed into the fabric with the ARF-Shirt vital body signs monitoring system. Collected data from 10 subjects with ARF-Shirt system have been transmitted by RF transmission and monitored in real-time. After collecting the data, the characteristic amplitude and frequency values were obtained for each activity. With this project, measuring a part of vital body signs with MEMS accelerometer, transmitting the data by RF Transmission, monitoring with LabVIEW in real-time and forming the ARF-Shirt system were performed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/10002
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4791.pdf8.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.