Theory Of Covert Action

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Tezcanlar, Arda Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Uluslararası ilişkiler yazınında örtülü eylem, icra makamının bir dış siyaseti ya da dolaylı bir müdahale siyaseti olarak nitelenmektedir. Bu nedenle örtülü eylem üzerindeki tartışmalar eylemin meşruluğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu da örtülü eylemin tanımını belirsizleştirmektedir. Bu tez örtülü eylem için analitik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Örtülü eylem çevreyi ve rakip tarafı değiştirmek amacıyla siyasal şiddetin uygulanmasıdır. Devletin tahakküm aygıtları içinde kompartmante edilir. Uluslararası sistemin özellikleri tarafından uzatmalı çatışma içinde devlet davranışı olarak zorunluluktur. ANAHTAR KELİMELER: Örtülü Eylem, Siyasal Şiddet, Uzatmalı Çatışma, Göreceli Üstünlük
Uluslararası ilişkiler yazınında örtülü eylem, icra makamının bir dış siyaseti ya da dolaylı bir müdahale siyaseti olarak nitelenmektedir. Bu nedenle örtülü eylem üzerindeki tartışmalar eylemin meşruluğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu da örtülü eylemin tanımını belirsizleştirmektedir. Bu tez örtülü eylem için analitik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Örtülü eylem çevreyi ve rakip tarafı değiştirmek amacıyla siyasal şiddetin uygulanmasıdır. Devletin tahakküm aygıtları içinde kompartmante edilir. Uluslararası sistemin özellikleri tarafından uzatmalı çatışma içinde devlet davranışı olarak zorunluluktur. ANAHTAR KELİMELER: Örtülü Eylem, Siyasal Şiddet, Uzatmalı Çatışma, Göreceli Üstünlük
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Military intelligence, Fourth generation war, Low intensity, Askeri istihbarat, Dördüncü nesil savaş, Düşük yogunluklu çatışmalar
Alıntı