Kalite fonksiyonu açılımı yaklaşımıyla mobil kampanya uygulaması tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-01-20
Yazarlar
Sivri, Mahmut Sami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde, odağında müşteri bulunan tüm işletmeler için yeni ürün ve hizmetleri hızlı ve aynı zamanda beklentileri karşılayacak bir şekilde piyasaya sunabilmek çok önemli bir başarı etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, müşteri beklentilerine tam olarak yanıt vermenin yanında üretim döngülerini de kısaltan ve pazara bu şekilde egemen olabilme olanağı sağlayan çeşitli yeni ürün ve hizmet geliştirme teknikleri ortaya çıkmıştır. Kalite Fonksiyonu Açılımı (KFA) da bu yeni ürün ve hizmet geliştirme tekniklerinin en önemlilerinden birisi olarak görülmektedir. Kalite Fonksiyonu Açılımı, müşterinin ürün veya hizmet hakkındaki istek ve beklentilerine göre bu ürün veya hizmeti tasarlamaya yardımcı bir yeni ürün geliştirme tekniğidir. Bu teknikte ilk olarak, bir planlama aşamasından sonra müşteri ihtiyaç ve beklentileri belirlenir ve daha sonra ürün veya hizmetin özelliğine göre teknik gereksinimlere karar verilir. Belirlenen müşteri beklentileri, teknik gereksinimler, önem dereceleri ve birbiri arasındaki ilişkilere göre bir Kalite Evi oluşturulur. Özetle, ürün daha tasarlanırken kalitesi güvence altına alınmış olur. Bu çalışmanın amacı, yeni bir girişim olarak mobil kampanya uygulamasının kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarlanması için Kalite Fonksiyon Açılımı yaklaşımının uygulanmasıdır. Uygulama alanı olarak 2015 yılında mobil uygulama mağazalarında yer alması planlanan ve aynı zamanda yeni bir girişim olan Pointat uygulaması belirlenmiştir. Yazılım ve özellikle mobil teknolojiler günbegün değişkenlik göstermekte, sürekli gelişmektedir. Bu dinamik yapıya ayak uydurabilmek adına müşteri beklentileri gözden geçirilip, ürün geliştirme noktasında rekabet avantajı sağlanmaya çalışılmalıdır. Teknolojinin oldukça hızlı şekilde entegre edilebildiği mobil uygulama sektörü için yeni ürün tasarımında KFA eğer vakit kaybetmeden hayata geçirilirse başarıya ulaşabilir. KFA uygulamasına geçilmeden önce geçmişten bugüne mobil uygulamaların ve sektörün gelişimi ve şu andaki durumu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Mobil uygulama türleri ve kullanıcı analizi anlatılarak uygulamanın daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Uygulamanın ilk adımı olarak mobil uygulama tasarımında kullanılacak olan üç aşamalı KFA yaklaşımı anlatılmış, daha sonra planlama aşamasına geçilmiştir. Planlama aşamasında ilk olarak, neden bir mobil kampanya uygulamasının seçildiğine dair bilgiler verilmiş, uygulamanın detaylı tanıtımı yapılmıştır. Daha sonra hedef tüketici analizi ve rakip analizi yapılarak kalite evi adımlarına geçilmiştir. Literatür taraması ile mobil uygulama için kullanıcı beklentileri ile karakteristikler belirlenerek kullanıcı ve korelasyon anketleri hazırlanmıştır. Sonrasında toplanan bu bilgiler ışığında KFA adımları uygulanarak birinci Kalite Evi inşa edilmiştir. Literatür taraması ve beyin fırtınası ile mobil kampanya uygulaması tasarım özellikleri ve uygulamada yer alması planlanan değişkenler belirlenerek ikinci ve üçüncü Kalite Evi de oluşturulmuştur. İlk kalite evinin uygulama karakteristikleri bölümü ikinci kalite evinin, ikinci kalite evinin mobil kampanya uygulaması tasarım özellikleri bölümü ise üçüncü kalite evinin giriş parametreleri olarak yer almıştır. KFA yaklaşımının mobil kampanya uygulaması tasarımında kullanılması sonucunda, uygulamada kullanılması planlanan değişkenler arasından kullanıcı beklentilerini karşılamak adına anahtar rol oynayacak olanlar belirlenmiştir. Dolayısıyla bu yöntem, bu yeni girişim açısından yüksek risk ve fırsat taşıyan öğelerin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, kullanıcının alacağı anlık bildirimler, puan ve kupon sistemi en önemli üç değişken olarak ortaya konmuştur. Uygulama neticesinde öncelikli kullanıcı gereksinimleri, mobil uygulama karakteristikleri ve mobil kampanya uygulaması değişkenleri de göz önünde bulundurularak bu sonuçlar yorumlanmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Anahtar kelimeler
cep telefonu, mobile phone, hizmet kalitesi, service quality, tasarım kalitesi, design quality, uygulama yazılımı, application software, ürün geliştirme, product development
Alıntı