Nötron transmisyon tekniği ile Bor'un kantitatif analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Eren, Erdinç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Özet
Kantitatif bor analizi, kolorimetrik titrasyon gibi kimyasal metodlarla yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Doğal bor 'un yüksek nötron yutma tesir kesitine sahip olması bor 'un analizinin absorpsiyon ölçümleriyle yapılmasını cazip kılmaktadır. Bu çalışma, bor analizinde önceki araştırmalarda kullanılan "Nötron Radyografi Tekniği" nin bir devamı niteliğindedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, bor içeren homojen çözeltilerin nötron yutma oranı sayesinde çözeltideki bor miktarı, kantitatif olarak oldukça kısa sürede ve ppm mertebesinde bir hassaslıkta bulunabilmektedir.
Quantitative boron detection is mainly performed by chemical methods like colorimetric titration. High neutron absorption cross section of natural boron makes attractive its detection by absorption measurements. This work is an extension of earlier investigations where neutron radiography technique was used for boron detection. In the present investigation, the neutron absorption rate of boron containing solutions is the way to measure quantitatively the boron content of the solutions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
nükleer mühendislik, bor, kantitatif analiz, nötron transmisyon tekniği, nükleer enerji, nuclear engineering, boron, quantitative analysis, neutron transmission technique, nuclear energy
Alıntı