Türk Makam Müziği Çocuk Şarkıları Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Taylan, Tanıl Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Türk Makam Müziğinde Çocuk Şarkıları Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bu çalışma Türk Müziği makamları ile bestelenmiş mevcut çocuk şarkıları tespit edilerek makam, besteci, usûl bakımından incelenmeye çalışılmıştır. TRT, İTÜ TMDK arşiv ve kütüphanelerinin yanı sıra internet üzerinden YÖK'ün tez veri sayfası incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde (Giriş Bölümü), tezin amacı ve yöntemi açıklanmıştır. "Çocuk Şarkılarının Genel Özellikleri" başlıklı ikinci bölümde çocuk müziği ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Türk Makam Müziğinde bestelenmiş çocuk şarkıları ele alınmıştır. Son bölümde ise sonuçlar ve değerlendirmeler yer almaktadır.
This study titled "A Study on Child Songs in the Turkish Maqam Music" has been tried to examine the existing songs of the children composed with the Turkish Maqam Music. TRT, İTÜ TMDK archives and libraries, as well as thesis data page of YÖK on the internet. In the first chapter, the thesis purpose, method is explained. In the second chapter titled "General Features of the Children Songs", children's music is addressed. In the third chapter children's songs composed in Turkish Maqam Music are discussed. In the last section, conclusions and evaluations are included.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı