Basit Ağır Araç Modelleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Çiftçi, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, ağır araçların virajlı ve engebeli yol şartlarında sergilediği davranışları inceler. Bu amaçla ele alınan modellerin, dinamik denklemlerinin çıkarılması, bu modellere uygun simulasyon proğramlarının yapılmasını ve simulasyon sonuçlarının değerlendirilmesi tezin ana temasını oluşturur. Çalışma boyunca ağır araçlar hakkında pekçok yayın incelenmiş ve bunların içeriklerine yer verilmiştir. Ayrıca tez kapsamında ağır araçlarda devrilme önleme sistemeri ve erken uyarı sistemleri için yeni bir yol önerilmiştir. Ağır araçların akslarına gelen gerilmelerin analizi bu sistemin temelini oluşturmaktadır.
This study investigates the behaviour heavy vehicles show on rough and twisted roads. The main principle of this thesis, is to generate the dynamic equations for the models selected, create suitable simulation programs and to analyze the results of these simulations. During the course of this study, many publications have been analyzed and cited. Also, as a part of the thesis, a new method for the ‘prevention of turnovers for heavy vehicles’ and an ‘early warning system’ has been recommended. The analysis of the tensile onthe shaft of heavy vehicles is the main idea of this method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Ağır araç modelleri, Yuvarlanma, Yunuslama, Simulink, Simmechanics, Heavy vehicle models, Roll, Pitch motion, Simulink, Simmechanics
Alıntı