Toplum Ve Mekân İlişkisinin Kent Dinamikleri İçinde İncelenmesi Ve Tarlabaşı Örneği

dc.contributor.advisor Şentürer, Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Çetin, Deniz tr_TR
dc.contributor.department Kentsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-20T13:32:30Z
dc.date.available 2015-05-20T13:32:30Z
dc.date.issued 2008-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Toplumsal mekân, toplumsal ilişkiler ile mekânsal pratiklerin karşılıklı etkileşimiyle oluşan bir yapıdır. Bu yapı, toplumsal ve mekânsal olanı, birbirine ait ve birbirinin parçası olarak diyalektik bir ilişki içinde tanımlamaktadır. Bu yaklaşım içinde kentsel sistem, toplumsal ilişkiler ile mekânsal pratiklerin diyalektik bir yapı içinde iç içe geçtiği, karmaşık ve dinamik bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Tez çalışması kapsamında, toplumsal ilişkiler ile mekânsal pratiklerin karşılıklı ilişkisinden doğan bu karmaşık yapı, günümüz kent dinamikleri içinde değerlendirilmektedir. Tez kapsamında ele alınan günümüz kent dinamikleri; kent kültürü, kamusal alan ve mülkiyet ilişkileri ile kentsel eşitsizliklerdir. Bu dinamikler, ilk bakışta birbirlerinden bağımsız gibi görünmekte olup, aslında birbirlerini etkileyen ve dönüştüren bir yapı içindedirler. Karşılıklı ilişkileri ile kentsel sistemi oluşturmakta ve sistemin canlı bir organizma gibi karmaşık, hareketli ve değişken olmasını sağlamaktadırlar. İstanbul, tarihsel süreci içinde büyük değişimler yaşamış, dinamik bir kenttir. İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Tarlabaşı, kent dinamiklerindeki dönüşümlerden büyük oranda etkilenmiştir. Bu dönüşüm içinde Tarlabaşı’nın toplumsal ve mekânsal yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Tez çalışması kapsamında, Tarlabaşı’ndaki toplumsal ve mekânsal dönüşümler üzerinden kent okuması yapılmakta ve elde edilen bulgular eşliğinde, kentsel tasarım açısından toplum ve mekân ilişkisi tartışılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Social space is constituted by the interactions between social relations and spatial practices. This constitution defines the social and spatial one in a dialectical relation. In this approach, urban system is evaluated as a complex and dynamic system where the social relations and spatial practices are combined in a dialectical way. In this thesis, the complex constitution made by the interactions between social relations and spatial practices is examinated in today’s urban dynamics. In this thesis, the urban dynamics are evaluated in urban culture, public space and ownership relations, urban inequality. In first sight, these dynamics are seemed as independent topics but in fact they continuously influence and transform each other. Moreover, their interactions constitute the urban system and make it live and unstable. Istanbul is a dynamic city who has had great transformations in its historical process. Tarlabaşı, the historical quarter of Istanbul, has been influenced by these transformations. In this process, the social and spatial side of Tarlabaşı is changed in a great extent. In this thesis, the urban examination is made by the social and spatial transformations of Tarlabaşı. Moreover, by this case of examination, the relation between society and space is evaluated in urban design practices. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2302
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kentsel Tasarım tr_TR
dc.subject Kentsel Mekan tr_TR
dc.subject Toplumsal Mekan tr_TR
dc.subject Tarlabaşı tr_TR
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Urban Space en_US
dc.subject Social Space en_US
dc.subject Tarlabaşı en_US
dc.title Toplum Ve Mekân İlişkisinin Kent Dinamikleri İçinde İncelenmesi Ve Tarlabaşı Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Examination Of The Relation Between Society And Space In Urban Dynamics By The Case Of Tarlabaşi en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8673.pdf
Boyut:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama