Mevcut Çelik Yapıların Deprem Performanslarının Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sezer, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, moment aktaran çerçevelerden oluşan orta yükseklikli çelik yapı sistemlerinin deprem performanslarının belirlenmesine katkı sağlamak üzere, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği’nde verilen genel ilkeler ve öngörülen doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler ile FEMA 356 Önstandardı’nda çelik yapı sistemlerinin performans değerlendirmesine ilişkin olarak verilen esaslar çerçevesinde iki yaklaşım önerilmiş ve bu yaklaşımların esas alındığı sayısal incelemeler gerçekleştirilmiştir. Sayısal incelemelerde, orta yükseklikteki çelik binaların pratikteki olası uygulamalarını temsil etmek üzere seçilen taşıyıcı sistem modelleri, çeşitli tarihlerde yürürlükte olan deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılmıştır. Bu sistemlerin ve bunların çeşitli alternatiflerinin, bu çalışmada önerilen doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımlar ile deprem performansları belirlenmiş ve her iki yaklaşım ile elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In this study, in an effort to contribute to the determination of seismic performance of medium height steel structures composed of moment resisting frames, two approaches are proposed within the general principles and linear and non-linear methods given by the 2006 Turkish Earthquake Code and the basis of evaluation of steel structures given by the FEMA 356 Prestandard. Numerical investigations are performed using these two approaches. In these investigations, the structural system models selected to represent the practical application of medium height steel structures, are designed according to former and current earthquake codes. Seismic performances of these structural systems and their alternatives are determined through the linear and non-linear approaches developed in this study and the results of two approaches are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mevcut çelik yapılar, Çelik yapıların deprem performansları, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği, FEMA 356 Önstandardı, İtme analizi, Doğrusal hesap yöntemi, Doğrusal olmayan hesap yöntemi, Existing steel structures, Seismic performans of steel structures, 2006 Turkish Earthquake Code, FEMA 356 Prestandard, Push-over analysis, Linear Procedure, Non-linear Procedure
Alıntı