Akıllı Ulaşım Sistemleri Ve Araçsal Ağların Kullanıldığı Adaptif Seyir Kontrol Sistemi Benzetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Turan, Murat Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ulaşım, şehirlerde kullandığımız fiziksel alan ile toplumu etkileyen merkezi bir faktördür. Ulaşımdaki değişimler ise şehir içinde ve dışındaki insan aktivitelerinin yapısını etkiler, çevreyi değiştirir, şehirlerin büyümesini hızlandırır ve ülke çapında şehirlerarası ilişkileri düzenler. Akıllı ulaşım sistemleri, ulaşım altyapısı ile haberleşme ve bilgi sistemlerinin bütünleşmesi sonucu birbirini etkileyen faktörleri (araçlar, yollarda taşınan yükler, rotalar, yolcular vs.) kontrol ederek yol güvenliğini artırmayı ve araçların yıpranmasını, yolda geçirilen zamanı ve yakıt tüketimini azaltmayı amaçlar. Araçlar arası haberleşme ağı (VANET), bilgisayarları birbirine ve internete bağlamada yaygın biçimde kullanılmakta olan kablosuz ağ teknolojisinin araçlara uygun olacak şekilde değiştirilerek uygulanması ile oluşmuştur. Araç üzerinde uygulama yapmak kablosuz ağ teknolojisi alanında daha önce karşılaşılmamış zorluklar ve gereksinimler doğurmasına rağmen uygulamada benzersiz fırsatlar da sunmuştur. Bu tez çalışmasında önce akıllı ulaşım sistemlerinin yapısından, gereksinimlerinden ve uygulamalarından bahsedilecektir. Ardından tez çalışması için kurulan araç modeli ve alt sistemler anlatılacaktır. Aracın ana kontrolcüsü olan akıllı kontrol ünitesi ve algoritmalardan bahsedildikten sonra son olarak bu kontrolcü, algoritma ve modellerin denenmesi için oluşturulan senaryolar anlatılacak ve benzetim sonuçları verilecektir.
Transportation is a central factor that affects the society and the physical space we use in cities. The changes in transportation are affecting the organization of human activity in urban and regional area, changing the environment, controlling the urban growth, and ordering the relationships between cities in nationwide. Intelligent transportation system aims to improve road safety and reduce vehicle wear, time spent on the road and fuel consumption by managing the factors (vehicles, loads, routes, passengers) that are affecting each other, with the integration of communication and information technologies. Vehicular ad-hoc network (VANET) was formed by implementing widely used wireless networking technology that used to connect computers to each other and the internet, with changes appropriate for vehicles. Despite it’s challenges and requirements, application of wireless networking technology to vehicles also offers great oppurtinities. In this study, first the architecture, requirements and applications of intelligent transportation systems are discussed. Then the vehicle model and its subsystems are presented. After the main controller of the vehicle, intelligent control unit and algorithms of this controller are discussed, scenarios made for the testing of the algorithms and controller are presented. Simulation results of the scenarios are given at the end.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Akıllı Ulaşım Sistemleri, Adaptif Seyir Kontrolü, Araçsal Ağlar, Intelligent Transportation Systems, Adaptive Cruise Control, Vehicular Networks
Alıntı