Şirket birleşmelerinde bir model önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Öztürk, Hüseyin İlteriş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Şirket birleşmeleri ve devralmaları, en basit anlamda sinerji yaratarak iki şirketin bütünleşik değerinin, tekil değerlerinden fazla olmasını hedefler. Birleşmelerin şirketlere sağladığı faydalar kısaca şu şekilde belirtilebilir:. ölçek ekonomisi,. Entegrasyon ekonomisi,. Verimlilikte iyileşme,. Vergi avantajlarından en iyi şekilde faydalanma,. Kıt kaynakların birleştirilmesi,. Artık maddi kaynakların yeniden değerlendirilmesi. t Ayrıca birleşmeler, borçlanma maliyetlerini azaltmak, sektör ve pazar riskini dağıtmak ve stratejik iş oyunları için de kullanılabilir. Eğer iki şirketin bütünleşik bugünkü değeri maliyetleri aşıyorsa birleşme başarılı ve hissedarlar için kazançlı olmuştur. Birleşmede maliyet, alıcının satıcı firmaya, şirketin normal değerinin üzerinde ödediği prim miktarıdır. Bu prim nakit ve/veya hisse olabilir. Devralma ve birleşme süreci, standart bir satınalma sürecinden daha kompleks bir yapıdadır. Öncelikle antitröst kanunlarından geçmeli, sonrasında hisselerin birleşme ve dağıtım prosedürleri belirlenmeli, birleşmenin vergi konumu ortaya konmalıdır. Birleşme müzakereleri iki şirketin üst yönetimi tarafından yapılır. Tipik bir birleşme yatırımcı alıcı şirkete kazanç sağlarken, birden fazla alıcı ve satıcı şirketin yönetiminin pazarlık gücü, satıcı firmanın hissedarları tarafına kazancı çekebilir. Birleşmeler net kazanç sağlıyor gibi görünse de, çoğu zaman yüksek maliyetlidir. Bir çok alıcı şirket, başarısız birleşmeler sonrasında oluşan ağır borç yükü nedeniyle, aktiflerinden bir kısmını elden çıkarmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışmada birleşme ve devralma stratejileri incelenerek, bir model önerisi sunulmuştur. Uygulama kısmında ise "Anadolu Efes Bira ve Malt San. AŞ."nin birleşme süreci değerlendirilmiştir.
A merger generates an economic gain if the two firms are worth more together than apart. Gains from mergers reflects,. Economics of scale,. Economies of integration,. Improved efficiency,. Fuller use of tax shields,. The combination of complementary resources,. Redeployment of surplus funds. Sometimes mergers are undertaken to reduce the costs of borrowing, diversify risks, or play the bootstrap game. If the present value of the two company together exceeds costs, the premium that the buyer pays for the selling firm over it's value as a separate entity, the merger is successful. It can be either cash or share. If the merger is a succes, B's stockholders will share the merger gains. Acquisition is more complex than standart buying procedure. First the purchase must be through antitrust laws, second the merger procedure of the shares must be decided, third the tax status of the merger must be cleared. Mergers are often negotiated between the manegement and the directors of the two companies, and it's tactics war. The typical merger generates positive net benefits to investors, but the competition among bidders, plus active defense by target managements, pushes most of the gains toward selling shareholders. Mergers seem to generate net economic gains, but they are also so costy. Many companies were left with heavy dept load and had to sell some assets after unsuccesful merger or acquisition processes. In this study, merger and acquisition strategies are interpreted, and a guide model presented. As a conclusion, the "Anadolu Efes Bira ve Malt San. AŞ." merger case is studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Anahtar kelimeler
Büyüme, Değerleme, Şirket birleşmeleri, Growth, Valuation, Mergers
Alıntı