Çimento Hammaddelerinde Sürekli Yüzey Kazıcıların Uygulanabilirliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yonar, İrfan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Çimento hammaddelerinin mekanik olarak kazımında sürekli yüzey kazıcıların (Continuous Surface Miner) uygulanabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla, Nuh Çimento Hereke Kalker ve Marn ocaklarında mevcut delme patlatma sistiminin tanıtılması ve maliyetlerinin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Literatür çalışması sonucu, Sürekli yüzey kazıcıların seçim kriterlerini etkileyen parametrelerin formasyon ve makina dizayn özelliklerine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Formasyon özelliklerini tespit amacıyla, ocaklardan İ.T.Ü Maden Mekanizasyonu Labaratuar’larına Kalker ve Marn numuneleri getirilerek, tek eksenli basınç dayanımı, çekme dayanımı, Schmidt çekici, Nokta yük, Cercahar aşındırıcılık deneyleri yapılarak formasyonların mekanik özellikleri belirlenmiştir. Formasyonların mekanik özellikleri doğrultusunda Kalker ve Marn formasyonlarında kullanılabilecek Sürekli yüzey kazıcıların hangi teknik spesifikasyonlara sahip olması gerektiğini ve yapabileceği saatlik üretim miktarını belirlemek amacıyla Tam boyutlu kesme deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda belirlenen üretim miktarları Ampirik yöntemlerle hesaplanan üretim miktarlarıyla karşılaştırılmış ve Sürekli yüzey kazıcıların mekanize kazı maliyetleriyle konvansiyonel üretim yönteminin maliyetlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.
In this study, investigated of continuous surface miners feasibility for the cement raw materials. Drill and plast method and cost of present method are determined both for Nuh Cement Hereke limestone and Marl quarries. Excavation performance depends on the mechanical properties of formation and machine specification. In this study, to determibe the mechanical properties of the formations taken from quarries to İ.T.Ü Mining Labratuary; Unaxial compressive strength, tensile strength, Schmidt hammer index, point load index, Cerchar abrasitivity index experiments were caried out.To determine production performance of the continuous surface miners, some large block samples of the limestone and marl were taken from deposits and subjected to full-scale cuttability tests. The data obtained from this test is used to estimate theproductionrate of the selected continuous surface miners. The empirical approach is also used to estimate the both limestone and marl production rate for the preliminary selected continuous surface miners. The results obtained from the full-scale test and the empirical method were compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Mekanize kazı, Sürekli yüzey kazıcılar, Çimento hammaddeleri, Tam boyutlu kazı seti, Mechanical Excavation, Continuous surface miner, Cement raw materials, Full scale cutting machine
Alıntı