Stratejik Yönetimin Uygulama Performansının Değerlendirilmesi: Telekom Sektöründe Bir Vaka

dc.contributor.advisor Ceylan, Cemil tr_TR
dc.contributor.author Dönertaş, Gülperi tr_TR
dc.contributor.authorID 10004737 tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:27Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:27Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada stratejik yönetimin uygulama performansının değerlendirilmesi üzerine kurulan model; seçilen firmanın stratejik yönetim süreçleri, stratejik yönetim çıktıları ve sonucunda elde ettiği finansal ve rekabetçi değer faydalarının derinlemesine vaka analizi ile incelenmiştir. Stratejik yönetim süreci; stratejik planlama, stratejik planların uygulanması, stratejinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ile öğrenme döngüsünün oluşturulduğu bir çevrimdir. Şirketlerin hızlı değişen çevrede başarılı olabilmesi için çevreyi doğru analiz ederek doğru stratejik yol haritaları belirlemeleri ve sonrasında belirledikleri stratejileri uygulamaları önemlidir. Çalışmada stratejik yönetimin performansının, stratejik yönetimin çıktılarının performansını doğrudan etkilediği, stratejik yönetimin çıktılarının performansının yüksek olmasının şirkete finansal ve rekabetçi değer faydaları yarattığı görüşü ortaya atılmıştır. Sonuç olarak çalışmada araştırılmak üzere kurulan hipotezlerin sağlandığı görülmüştür. Stratejik yönetim sürecinin etkin ve tamamlanan bir döngü olacak şekilde işletilmesi (planlama-uygulama-değerlendirme-öğrenme) stratejik yönetim çıktılarının performansını olumlu yönde etkilemektedir. Stratejik yönetim çıktılarının şirketin finansal performansı üzerinde olumlu etkisi vardır. Stratejik yönetim çıktılarının şirkete rekabetçi değer faydaları yaratarak şirketin rakipleri arasında rekabet avantajı kazanmasını sağlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the designed model for evaluating strategic management performance is deeply assessed via a case study which analyzed the selected firm’s strategic management processes, strategic management outcomes and the financial and competitive values as results of the strategic management outcomes. Strategic management is a closed loop starting with the planning phase and continuing with the implementation and performance management. This closed loop ensures that the new information regarding the competitive environment feeds the decision-making processes. Conducting strategic analysis about external environment and defining right strategic road maps and then executing the strategies are important for firms in the dynamic and fast changing sectors. In this study, three hypotheses are derived in order to evaluate the strategic management performance. The first hypothesis proposes that running the strategic management process effectively and as a closed loop including the planning, implementation, evaluation and learning phases affects the strategic management outcomes’ performance in a positive way. The second hypothesis proposes that the strategic management outcomes affect the firms’ financial performance in positive way. The third hypothesis proposes that the strategic management outcomes affect the firms’ competing performance in positive way. As a result, the deep analysis of the firm’s strategic management processes resulted in the confirmation of the three hypotheses. In conclusion, this study confirms that if the strategic management process is designed as a closed loop process including the strategic planning, implementation and evaluation phases, the strategic outcomes will enable firm to gain financial and competitive success. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3226
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Stratejik Yönetim tr_TR
dc.subject Finansal Fayda tr_TR
dc.subject Vaka Analizi tr_TR
dc.subject Stratejik Planlama tr_TR
dc.subject Strategic Management en_US
dc.subject Financial Benefit en_US
dc.subject Case Study en_US
dc.subject Strategic Planning en_US
dc.title Stratejik Yönetimin Uygulama Performansının Değerlendirilmesi: Telekom Sektöründe Bir Vaka tr_TR
dc.title.alternative Evaluating Strategic Management Implementation Performance: A Case Of Telecom Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13691.pdf
Boyut:
2.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama