Genel Amaçlı Kablosuz Veri Aktarımı İçin Bir Arayüz Tasarımı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2011-07-05
Yazarlar
Gül, Vahap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Uzaktan izleme ve kontrol alanında birçok farklı çözüm bulunmaktadır. Bu çalışmada, kablosuz haberleşme temelli, farklı uygulamalarda uzaktan kontrol ve veri transferi amacıyla kullanılabilecek bir elektronik kart geliştirilmiştir. Başlangıç olarak, sistemin sahip olacağı özellikler belirlenmiş ve bu kapsamda uygun donanımlar seçilmiştir. Tasarım aşamasında, uygulamanın mobil sistemler için olabileceği göz önüne alınarak, iyi bir entegrasyon için kartın boyutları ve gereksinimleri olabildiğince azaltılmıştır. Kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisi kullanılmış, bu sayede, sistemin Bluetooth özelliği olan bir herhangi bir ana sistem tarafından kullanılması sağlanmıştır. Kart üzerindeki fonksiyonlar için uygun sistem yazılımı geliştirilmiş ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Benzer sistemler hakkında araştırmalar yapılmış ve örnekler verilmiştir. Tasarım unsurları, dikkate alınan noktalar net bir şekilde sunulmuştur. Sistem simülasyonu için gereken testler yapılarak çalışma mesafesi ve performans sonuçları elde edilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan sistemin, veri transfer hızı, USB arayüzü ve tamamen kullanıma hazır olması gibi özellikleriyle mevcut çözümlerden ayrıldığı görülmektedir.
There are many different solutions for remote monitoring and control area. In this study, an electronic card which can be used in different kind of applications for remote control and data transfer based on wireless communication, is developed. As a first step, system features are determined and within this scope, suitable hardwares are selected. During the design stage, usage in mobile systems is considered so the dimensions and the requirements are reduced as much as possible to provide a good integration. Bluetooth technology is selected for wireless communication so that designed system can be used by any host system that has Bluetooth feature. A suitable system software is developed for each function on the card and detailed informations about usage are given. A research is carried out for similar studies and some examples are given. Design objects, considered points are presented clearly. By completing required tests for system simulation, working range and performance results are obtained. As a result, it is observed that the designed system is separated from current designs with high speed data transfer, USB and ready to use features.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Uzaktan izleme, Uzaktan kontrol, Veri transferi, Kablosuz iletişim, Remote monitoring, Remote control, Data transfer, Wireless communication
Alıntı