Benzofenon Grubu İçeren Fotoaktif Katılma-bölüşme Reaktiflerinin Sentezi Ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanımı

dc.contributor.advisor Önen, Ayşen tr_TR
dc.contributor.author Yurteri, Seda tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T07:46:51Z
dc.date.available 2015-12-01T07:46:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Fotoaktif allil amonyum tuzu, 4,N,N-dimetilamino benzofenon’un (DMABP) amino gruplarının etil--brommetakrilatla alkilasyonuyla sentezlendi. Anyon değişimi sodyum hekzafloroantimonat ile yapıldı. Amonyum tuzu, 4,N,N-dimetil,N[2-etoksikarbonil-1-propenil]amonyum hekzaflorantimonatın (BPEA) yapısı elementel analiz ve spektroskopik yöntemlerle aydınlatıldı. Karşılaştırma için 4,N,N-dimetilamino benzofenon benzil amonyum tuzu (BPB) sentezlendi ve CHO’in polimerizasyonunda kullanılarak polimer oluşmadığı gözlendi. BPEA tuzunun aydınlatılmasıyla uyarılmış hale geçen benzofenon grubu temel haldeki BPEA tuzundan H abstrakte ederek radikal oluşturur ve bu radikaller allil çifte bağına katılarak polimerizasyonu başlatacak amonyum radikal katyonunu oluşturur. Polimerizasyonun radikal katyonlarla doğrudan başlatılmasının yanısıra amonyum radikal katyonlarının H abstraksiyonu ve bunu takip eden parçalanması ile oluşan protonlar vasıtasıyla başlama mekanizması da gözönüne alınmalıdır. Polimerizasyon mekanizmasının aydınlatılması için CHO ve BVE monomerlerinin polimerizasyonu farklı konsantrasyonlarda BPEA tuzu kullanılarak gerçekleştirildi. Ayrıca BPEA ve proton tutucu olarak 2,6-ditersiyerbutil-4-metil piridin (DTBP) varlığında CHO monomerinin polimerleşmesi incelenerek mekanizma aydınlatıldı. BPEA tuzunun konsantrasyonunun dönüşüm üzerindeki etkisi düşünülerek CHO polimerinin zaman-dönüşüm davranışı yüksek konsantrasyondaki BPEA tuzu ile incelendi. BPEA tuzunun serbest radikal oluşturma kapasitesi DMABP’ nun ve BPEA’nın metil metakrilat polimerizasyonunda serbest radikal başlatıcı olarak kullanılmasıyla incelendi. tr_TR
dc.description.abstract Photoactive allyl ammonium salt was prepared by the alkylation of the amino groups of 4,N,N-dimethylamino benzophenone (DMABP) with the ethyl--(bromomethyl)acrylate. The bromo counter anion was exchanged by nonnucleophilic one, i.e. SbF6 by using corresponding sodium salt. The structure of the ammonium salt 4,N,N-dimethyl,N[2-ethoxycarbonyl-1-propenyl] ammonium hexafluoro- antimonate benzophenone (BPEA) was confirmed by elemental analysis as well as spectroscopic investigations. For comparision, benzylic ammonium salt of 4,N,N-dimethyl amino benzophenone (BPB) was also synthesized and used as an initiator in the polymerization of CHO. In the latter case no polymer was formed. Upon irradiation of BPEA radicalic species are produced via hydrogen abstraction. These radicals add to the allylic double bond of BPEA and ammonium radicalic cations are released. Besides the direct initiation by ammonium radical cations, the indirect system via H abstraction of ammonium radical cations and following dissociation releasing H+ must also be considered. In this system first step is the addition of photochemically generated free radicals to the allylic double bond. Then this adduct undergo fragmentation to yield radical cations which initiates the polymerization of appropriate monomers. In this study photochemical cationic polymerization of CHO and BVE was studied in the presence of BPEA. Support for the initiation mechanism was obtained by polymerizing CHO in a system containing 2,6-ditertiaryl-4-methyl pyridine(DTBP) as a proton scavenger. By considering the effect of BPEA concentration on the conversion, time-conversion behaviour of CHO polymer was also examined at higher concentration of BPEA. Free radical generating capacity of BPEA was also tested and compared with that of DMABP in methyl methacrylate polymerization. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10711
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katılma-bölüşme reaktifi tr_TR
dc.subject serbest radikal tr_TR
dc.subject fotokimyasal katyonik polimerizasyon tr_TR
dc.subject Addition-fragmentation agent en_US
dc.subject free radical en_US
dc.subject photoinitiated cationic polymerization en_US
dc.title Benzofenon Grubu İçeren Fotoaktif Katılma-bölüşme Reaktiflerinin Sentezi Ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Benzophenone Based Addition-fragmentation Agent For Photoinitiated Cationic Polymerization en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
649.pdf
Boyut:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama