Mimarlık Gerçeklikleri Ve Mimarlıkta Zamanın Kavranışı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Güney, Dilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, günümüz mimarlık ortamının çoğulcu görünümünün, teorik temelde daha iyi anlaşılabilmesi için, kavramsal bir çözümleme önerisidir. Mimarlığın yeniden tanımlanması, çalışmanın temelini oluşturmuş ve tüm çalışmada bu tanımlardan elde edilen kavramlar kullanılmıştır. Bu tanımlama çalışmasında seçilen yöntem, bir başka bilgi alanı olarak seçilen felsefenin mimarlığa olan müdahalesi olmuştur. Böylelikle, bir başka alanın terimleri ile açıklanan mimarlık, yeni yaklaşımlarla tanımlanır hale getirilmiştir. Bu yöntem asimetrik diyalog yöntemidir. Mimarlık, felsefe ile ortak paylaşılan kavram olan gerçeklik olarak tanımlanmış ve bu gerçekliğin içinde barındırdığı gerçeklik katmanları ortaya çıkarılmıştır. Mimari gerçekliklerin, dünya gerçekliklerine yeni bir gerçeklik yaratmak olduğu varsayımı ile, tüm yaratma süreçlerinde gözlenen zamansallık problematiği, mimari gerçekliklerde incelenmiş ve bu problematik, mimari modelleme ile açıklanmaya çalışılmıştır. Mimari modellerde zamanın kavranışı değişken olarak alınmış ve model türleri, bu değişken eşliğinde saptanmıştır. Bulunan üç zaman kavranışı, mimari modelleri şekillendirmiştir. Ortaya konan mimari modellerin varlığı, örnekleme alanı olarak seçilen Türk Konut Mimarisi üzerinde yapılan incelemelerle kanıtlanmış karşılıklı olarak, mimari gerçekliklerin yaratım sürecine, zamanın kavranışının etkisi açık bir biçimde modeller aracılığı ile ortaya konulmuştur. Sonuç olarak önerilen modeller aracılığı ile, mimari gerçekliklerin ve mimarlık ortamının çoğulcu görünümünün çözümlenebileceği önerilmiştir.
The thesis is a conceptual analysis that is proposed to comprehend today’s pluralist architecture atmosphere. The base of the thesis depends on redefining architecture itself. In the thesis, all new conceptual terms are grasped by the way of the redefinition. Selected method for the redefinition is a kind of intervention of another epistemological area (philosophy) on architecture, in order to gain new conceptual approaches to architectural theory. This method is called asymmetric dialog. Architecture is defined as a man-created reality that has multi-stratum as well as the reality of the world. In term of architecture as a creation of reality, it has time-bounded creation process. Having such a complex creation process, -concept of being time-bounded- always become problematic for wider comprehension of architectural realities on theocratic side. Architectural models are proposed to understand the process and analyse the today’s pluralist architecture atmosphere. In the architectural modelling, time conception is taken variable for models. Three kind of time conception are formed these models. The existence of models is proofed by exemplifying on Turkish Housing, reciprocal dominance role of time conception on the process of creation, is proofed by architectural models. Finally, architectural realities and today’s pluralist architecture atmosphere, are able to analyse by the way of proposed architectural modelling.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Asimetrik Diyalog, Mimari Gerçeklikler, Zaman, Eşzamanlılık, Sürekliklik, Sıçramalı Süreklilik, Mimarlıkta Zamanın Kavranışı Değişkenli Modeller, Assimetric Dialog, Architectural Realities, Time, Synchronicity, Continuity, Leaped continuity, Conception of Time, Time Conception Modellings in Architecture
Alıntı