Plastik Parçalarda Esneyerek Kilitlenen Bağlantıların Tasarımı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Türköz, Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Piyasalardaki rekabet şartlarının artmasıyla beraber ürün maliyetlerinin azaltılması büyük önem kazanmıştır. Ürünün malzemesi ve üretim prosesleri, malzeme maliyetini ve işçiliğini belirler. Kısaca, uygun malzeme seçimi ve uygun tasarım piyasalardaki rekabet avantajını beraberinde getirir. Çalışma kapsamında plastik parçalar için en ucuz montaj yöntemi olan esneyerek kilitlenen bağlantılar incelenmiştir. Ayrıca, parça üretimini etkileyen ve bağlantı özelliğini belirleyen tasarım önerileri ve formüler değerlendirilmiştir. Çalışma, parça analizleri ve malzeme seçimi yaklaşımlarıyla güçlendirilmiştir. Plastik parçalarda en çok karşılaşılan problemler için çözüm önerileri örnekler ile gösterilmiştir.
Reduction of product cost has gained great importance with the increasing competing conditions at the market. Raw materials, production processes determine the cost of material and workmanship. In other words, choosing convenient raw materials and design bring about competitive advantages as well. This study focuses on snap fits which is the cheapest assembly method for plastic parts. In addition, some proposal on designing and formulas that affect manufacturing of parts and quality of joining are evaluated. The study is also supported with FEM and the approaches to the selection of materials. Furthermore, the problems that are faced quite often in plastic parts are also given solutions and illustrated examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Plastik Bağlantılar, Kilitli Bağlantılar, Malzeme Seçimi, Joining of Plastic Parts, Snap Fits, Selection of Material
Alıntı