Samsun Çarşamba Mavi Kilinin İkincil Ve Üçüncül Sıkışma Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, yapılan 24 adet klasik ve uzun süreli konsolidasyon deneylerinden hareketle, yumuşak mavi kil zemin için belirlenen ikincil sıkışma davranışı ve ikincil sıkışma süreci boyunca oluşan üçüncül sıkışmalar; Uzun süreli yüklemenin etkisi, arazide 6-12 ay süreyle yapılan test ve pist dolguları içine yerleştirilen oturma plakaları yardımıyla yapılan uzun süreli arazi oturma kayıtları ile laboratuvar deney sonuçları arasındaki ilişki araştırılıp sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, yumuşak mavi kil zeminde üç farklı gerilme seviyesinde, geostatik gerilmeyle yüklenmiş ve birincil, ikincil ve üçüncül sıkışmalara maruz almış zeminin fabrik yapısındaki değişimler SEM analizleri sırasında alınan fotoğraflarla incelenmiş; ikincil ve üçüncül sıkışma sırasında zeminin fabrik yapısındaki değişimler araştırılarak ikincil ve üçüncül sıkışmaya neden olan mekanizmaya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
In this thesis, secondary and tertiary compression behaviour of soft blue clay is studied by performing twenty-four conventional and long-term consolidation tests. The effect of long-term sustained loading on soil behaviour, relationship between laboratory test results and field pre-loading data which has been observed by means of settlement plates inserted in test fill and granular fill placed on a part of the runway section for a period of 6-12 months are compared. Also, fabric study of undisturbed and unloaded soft blue clay and changes in clay fabric due to primary, secondary and tertiary compression under three different consolidation pressures are investigated by means of SEM analysis. This experimental research work studies the mechanisms of secondary and tertiary compressions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Normal yüklenmiş zeminler, ikincil konsolidasyon, ikincil sıkışma, üçüncül sıkışma, SEM analizi, Secondary consolidation, secondary compression, tertiary compression, SEM analysis
Alıntı