Türkiye’nin Ulusal Enerji Politikalarının Yol Bağımlılık Bakış Açısı İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-14
Yazarlar
Börekçi, Tuğrul
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bugün gerçekleşen olayların sadece günün şartlarından değil, geçmişte alınan bir takım kararların sonucundan meydana geldiğini öne süren yol bağımlılık kavramı irdelenmiş ve Türkiye’nin ulusan enerji politikaları yol bağımlılık bakış açısı ile incelenmiştir. Yol bağımlılık, bugün yaşanan her şeyin geçmişte yaşanan/gerçekleşen olaylar sebebi ile meydana geldiğini vurgulamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, geçmişte yaşanan olaylar geleceği şekillendirir. Yaşanan olayların hiçbiri, geçmişteki olaylar ile tamamen bağımsız değildir. Yol bağımlılık üç aşamadan meydana gelmiştir. Oluşum öncesi aşama olarak da adlandırılan birinci aşamada; verilen kritik bir kararla bir yola girildiği vurgulanmaktadır. Bu kritik karar, ikinci aşamanın (oluşum aşaması) başını belirtmektedir. Bu aşamada, girilen yolda ilerlendiği gibi, başka alternatifler de mevcut olduğu belirtilmektedir. Girilen yola devam edilmesi durumunda, kilitlenme aşaması olarak adlandırılan üçüncü aşamaya geçileceği, gidilen yolda bir kilitlenme olabileceği vurgulanmıştır. Bu bakış açısı ile Türkiye’nin ulusal enerji politikaları incelenmiştir.
This study argued the national energy policies of Turkish Republic in terms of the path dependence which emphasizes that the existing conditions have not only occurred because of daily conditions, also the existing conditions have occurred because of the past events. The path dependence has three stages. At the first stage called pre-formation phase, it is emphasized that it has been chosen a path because of a critical decision. This critical decision determines the beginning of the second stage (formation phase). It is explained at this stage that there are some options excluding the chosen path. At the third stage (lock-in phase), it is defined that there can be a lock-in on chosen path. Turkish national energy policy was analysed in terms of this concept.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Enerji Politikaları, Yol Bağımlılık, Enerji Kaynakları, İç Kaynak, Dış Kaynak, Devlet, Özel, Energy Policies, Path Dependence, Energy Resources, Inernal Resource, External Resource, Public, Private
Alıntı